บทที่ 1 ทรัพยากรเเร่เเละหิน

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หินมีกี่ชนิด
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
2. ข้อใดจัดเป็นประเภทของแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  แร่โลหะ
  แร่อโลหะ
  แร่กึ่งโลหะ
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
3. หินเกิดจากอะไร
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกัน
  การรวมตัวของแร่หลายชนิด
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
  ถูกทุกข้อ
4. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
5. แร่ชนิดไหนที่พบมากที่สุดในภาคใต้และทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดี
  ถ่านหิน
  แร่ทองคำ
  แร่ดีบุก
  แร่ยิปซัม
6. แร่ชนิดไหนที่พบมากที่สุดในภาคใต้และทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดี
  ถ่านหิน
  แร่ทองคำ
  แร่ดีบุก
  แร่ยิปซัม
7. หินเกิดจากอะไร
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกัน
  การรวมตัวของแร่หลายชนิด
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
  ถูกทุกข้อ
8. หินมีกี่ชนิด
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
9. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร
  ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
  ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
  นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
  ถูกทุกข้อ์
10. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile