บทที่ 1 ทรัพยากรเเร่เเละหิน

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดอธิบายความหมายของการทำเหมืองแร่ได้ถูกต้องที่สุด
  การสกัดเอาแร่ที่มีค่าหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ
  การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  การสกัดเอาวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถผลิตได้จากพืช
  ถูกทุกข้อ
2. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
3. หินชนิดใดที่สามารถลอยน้ำได้
  หินพัมมิซ
  หินบะซอลล์
  หินแกรนิต
  หินชั้นหรือหินตะกอน
4. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
5. ข้อใดจัดเป็นประเภทของแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  แร่โลหะ
  แร่อโลหะ
  แร่กึ่งโลหะ
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
6. หินหนืดที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟระเบิด เรียกว่าอะไร
  แมกมา
  หินอัคนี
  ลาวา
  หินแกรนิต
7. หินหนืดที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟระเบิด เรียกว่าอะไร
  แมกมา
  หินอัคนี
  ลาวา
  หินแกรนิต
8. ข้อใดอธิบายความหมายของการทำเหมืองแร่ได้ถูกต้องที่สุด
  การสกัดเอาแร่ที่มีค่าหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ
  การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  การสกัดเอาวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถผลิตได้จากพืช
  ถูกทุกข้อ
9. หินมีกี่ชนิด
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
10. แร่ชนิดไหนที่พบมากที่สุดในภาคใต้และทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดี
  ถ่านหิน
  แร่ทองคำ
  แร่ดีบุก
  แร่ยิปซัม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile