ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กลุ่มดาวจักรราศีปรากฏอยู่บนท้องฟ้าด้านทิศเหนือ 6 กลุ่ม และท้องฟ้าด้านทิศใต้อีก 6 กลุ่ม เนื่องจากสาเหตุในข้อใด
  การหมุนรอบตัวเองของโลก
  การถ่ายของแกนหมุนของโลก
  การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
  ระนาบสุริยวิถีเอียงทำมุมกับระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้า
2. ข้อใดผิด
  ดาราจักร มีจำนวนมากในเอกภพ
  ดาราจักร มีรูปร่างแตกต่างกันมากมายหลายแบบ
  ดาราจักร เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มดาวต่างๆ ที่กระจายทั่วเอกภพ
  ดาราจักรทางช้างเผือก มีรูปร่างคล้ายกังหัน หรือฉาบ หรือไข่ดาว
3. ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดฤดูกาลบนดาวอังคารได้คล้ายกับที่เกิดบนโลก
  แกนหมุนของดาวอังคารเอียงคล้ายแกนหมุนของโลก
  ดาวอังคารได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์คล้ายกับโลก
  ดาวอังคารมีบรรยากาศที่ประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆ คล้ายกับบรรยากาศของโลก
  ดาวอังคารมีการหมุนรอบตัวเองด้วยเวลาใกล้เคียงกับที่โลกหมุนรอบตัวเอง
4. ณ เวลา 1.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม ที่กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นลองจิจูด 100.5 องศาตะวันออก ณ เวลาเดียวกันที่เมืองกรีนิชจะเป็นวันและเวลาในข้อใด
  8.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม
  8.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม
  18.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม
  18.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม
5. ผู้สังเกตยืนอยู่ทางทิศตะวันตกของเสาธง อยู่ห่างจากเสาธงเท่ากับความสูงของเสาธง เห็นดาวดวงหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้า ณ ตำแหน่งยอดเสาธงพอดี มุมเงยและมุมอาซิมุทของดาวดวงนั้นมีค่าเป็นเท่าไร ตามลำดับ
  45 องศา และ 90 องศา
  45 องศา และ 270 องศา
  60 องศา และ 90 องศา
  60 องศา และ 270 องศา
6. คนที่จังหวัด ก สังเกตเห็นดาวเหนืออยู่สูงจากขอบฟ้า 18.4 องศา ขณะเดียวกันคนที่จังหวัด ข สังเกตเห็นดาวเหนืออยู่ต่ำกว่าดาวเหนือที่คนจังหวัด ก สังเกตเห็นเป็น 8.2 องศา ละติจูดของจังหวัด ข เป็นข้อใด
  0.2 องศาเหนือ
  26.6 องศาเหนือ
  10.2 องศาใต้
  26.6 องศาใต้
7. วันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ดวงอาทิตย์จะตกลับฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี หลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว กลุ่มดาวจักรราศีใดเริ่มปรากฏที่ขอบฟ้าด้านตะวันออกในตอนหัวค่ำ
  กลุ่มดาวปลา
  กลุ่มดาววัว
  กลุ่มดาวคนคู่
  กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์
8. ในวันแรม 3 ค่ำ ดวงจันทร์ขึ้นเวลา 20.20 น. ในวันแรม 1 ค่ำ ดวงจันทร์ขึ้นเวลาประมาณเท่าไร
  18.40 น.
  19.30 น.
  21.10 น.
  22.00 น.
9. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวตลอดเวลา
  ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ปรากฏประจำวันจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
  โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาน้อยกว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกหนึ่งรอบ
  ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศเดียวกับโลกหมุนรอบตัวเอง
  ระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกครบ 1 รอบเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบ
10. ข้อใดผิด
  จันทรุปราคามักเกิดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ
  จันทรุปราคาสามารถเกิดได้ทั้งแบบเต็มดวงและบางส่วน
  จันทรุปราคาเกิดจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลก
  จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อโลกโคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile