แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อมูล 4 จำนวนมีค่าดังนี้ 5, a, b, 1 โดยที่ 1 ≤ a < b ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  2
  3
  7
  8
2. จากรูปวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเก็บประจุ C1 = 6 ไมโครฟารัด C2 = 3 ไมโครฟารัด และแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ถ้าสับสวิตช์ S1 ขึ้น จากนั้นสับสวิตช์ S2 จอจนสมดุล ประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ C1 และ C2 จะต่างกันอยู่เท่าใดในหน่วยไมโครคูลอมบ์
  24 ไมโครคูลอมบ์
  48 ไมโครคูลอมบ์
  72 ไมโครคูลอมบ์
  98 ไมโครคูลอมบ์
3. จำนวนคำตอบของสมการ log2(4x-1 + 2x-1 + 6) = 2 + log2(2x-1 + 1) มีกี่คำตอบ
  ไม่มีคำตอบ
  1 คำตอบ
  2 คำตอบ
  3 คำตอบ
4. จากรูป แสดงถังน้ำใบหนึ่งใส่น้ำมีความสูงจากก้นถัง h = 90 cm มีระยะ a ในรูป เป็น 10 cm เมื่อเปิดก๊อกน้ำพบว่า น้ำพุ่งออกด้วยความเร็วขณะเปิดเท่าใด
  2 m/s
  3 m/s
  4 m/s
  5 m/s
5. ยุงสามารถเกาะบนผิวน้ำได้เพราะ
  นํ้ามีแรงดันทุกทิศทาง
  น้ำมีแรงลอยตัว
  น้ำมีความหนืด
  น้ำมีความตึงผิว
6. ลวดเหล็กกล้าสำหรับดึงลิฟต์ตัวหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 5 ตารางเซนติเมตร ตัวลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์มีน้ำหนักรวม 2000 กิโลกรัม จงหาความเค้นในสายเคเบิล ในขณะที่ลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งสูงสุด 2.0 เมตรต่อวินาที2
  3.2�× 107 N / m2
  3.6 × 107 N / m2
  4.0 × 107 N / m2
  4.8 × 107 N / m2
7. น้ำ 10 Kg ถูกต้มบนเตาถ่านที่มีถ่านจำนวน 5 Kg เป็นเชื้อเพลิงระหว่างกระบวนการต้มน้ำ มีความร้อน 30% สูญเสียให้กับสิ่งแวดล้อม อยากทราบว่า อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำในหม้อต้มเป็นกี่องศาเซลเซียส กำหนดให้ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = 4.2 J / g.C ถ้าถ่านหินสามารถให้ความร้อนได้กิโลกรัมละ 840 KJ และ อุณหภูมิน้ำเริ่มต้นเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส
  85 องศาเซลเซียส
  90 องศาเซลเซียส
  95 องศาเซลเซียส
  100 องศาเซลเซียส
8. ลูกบอลมวล 2 kg เคลื่อนที่ชนกับพื้นด้วยอัตราเร็วก่อนชน 4 m/s ดังรูป ถ้าการชนมีพลังงานจลน์ของระบบหลังชนลดลง 3 J จงหามุมสะท้อน θ ที่ทำกับพื้นดังรูป
  arccos(√3)/2
  arccos(2/√13)
  arccos(3/√13)
  arccos(½)
9. ลำโพง A และ B มีกำลังเสียง 1.0 และ 2.0 วัตต์ ตามลำดับ ระดับ ความเข้มเสียงที่ตำแหน่งห่างจาก A เท่ากับ 2 เมตร กับระดับความ เข้มเสียงมี่ตำแหน่งห่างจาก B เท่ากับ 8 เมตร ต่างกันกี่เดซิเบล
  0
  10 log2
  20 log2
  30 log2
10. ถ้าเราหุงข้าวบนยอดเขาจะปรากฏว่า
  ข้าวจะสุกช้าลงกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น
  ข้าวจะสุกช้ากว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง
  ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น
  ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile