แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รถแข่งมวล 1000 กิโลกรัม กำลังวิ่งบนสะพานโค้งนูนที่ความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตรงยอดสะพานซึ่งมีรัศมีความโค้งเท่ากับ 100 เมตร จงหาแรงที่ถนนกระทำต่อรถ
  9800 N
  5800 N
  4800 N
  4000 N
2. ขดลวดสี่เหลี่ยมจำนวน 100 รอบ กว้าง 5 cm ยาว 10 cm วางในสนามแม่เหล็ก 1 เทสลา เมื่อแนวระนาบของขดลวดทำมุม 60 องศา กับ แนวของสนามแม่เหล็ก จะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดเท่าใดจึงจะเกิดแรงกระทำต่อขดลวด (F) เท่ากับ 500 N
  12.5 A
  25 A
  37.5 A
  50 A
3. การทดลองหาค่าความตึงผิววิธีหนึ่งคือ ใช้เชือกทำเป็นวงลอยบนผิวของเหลว แล้วผูกกับคานดังรูป จากผลการทดลองของของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อใช้วงเชือกซึ่งมีความยาวเส้นรอบวง 20 cm มวลที่ทำให้วงเชือกหลุดจากผิวของเหลวพอดีเป็น 2 g และอัตราส่วนความยาว x:y เป็น 1:2 สมมติให้เชือกและคานที่ใช้เบามาก จงหาค่าความตึงผิวของของเหลวนี้
  0.05 N/m
  0.025 N/m
  0.0125 N/m
  0.005 N/m
4. จากรูป แสดงถังน้ำใบหนึ่งใส่น้ำมีความสูงจากก้นถัง h = 90 cm มีระยะ a ในรูป เป็น 10 cm เมื่อเปิดก๊อกน้ำพบว่า น้ำพุ่งออกด้วยความเร็วขณะเปิดเท่าใด
  2 m/s
  3 m/s
  4 m/s
  5 m/s
5. ลำโพง A และ B มีกำลังเสียง 1.0 และ 2.0 วัตต์ ตามลำดับ ระดับ ความเข้มเสียงที่ตำแหน่งห่างจาก A เท่ากับ 2 เมตร กับระดับความ เข้มเสียงมี่ตำแหน่งห่างจาก B เท่ากับ 8 เมตร ต่างกันกี่เดซิเบล
  0
  10 log2
  20 log2
  30 log2
6. บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเก้าอี้โยกมีกำไร 50 บาท/ตัว และผลิตเก้าอี้ นั่งธรรมดามีกำไร 30 บาท/ตัว ถ้าบริษัทผลิตเก้าอี้โยก x ตัว/วันและเก้าอี้นั่งธรรมดา y ตัว/วัน แล้วจะมีเงื่อนไขการผลิตดังนี้ 6x + 3y ≤ 900 และ 3x + 4y ≤ 600 แล้ว ค่าจำนวนการผลิตเก้าอี้ของ x และ y ที่ทำให้บริษัทมีกำไรมากที่สุดสอดคล้องกับสมการข้อใด
  X = Y
  X = 1.5Y
  X = 2Y
  X = 2.5Y
7. เด็กคนหนึ่งกำลังตัดผมอยู่ เขาได้พยายามมองภาพต่างๆ ที่ติดบนผนังด้านหลังโดยมองผ่านกระจกเงาราบที่อยู่ข้างหน้า จงหาว่าส่วนของผนังที่เด็กเห็นในกระจกกว้างเท่าใด ถ้ากระจกมีความกว้าง 1 เมตร ผนังด้านหลังขนานกับระนาบของกระจก และห่างจากกระจกเป็นระยะ 4 เมตร ตำแหน่งตรงที่นั่งห่างจากกระจกเป็นระยะ 2 เมตร และเขามองเห็นตัวเขาอยู่กลางกระจกพอดี (ให้ตอบในหน่วยเมตร)
  2 m
  2.5 m
  3 m
  3.5 m
8. น้ำ 10 Kg ถูกต้มบนเตาถ่านที่มีถ่านจำนวน 5 Kg เป็นเชื้อเพลิงระหว่างกระบวนการต้มน้ำ มีความร้อน 30% สูญเสียให้กับสิ่งแวดล้อม อยากทราบว่า อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำในหม้อต้มเป็นกี่องศาเซลเซียส กำหนดให้ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = 4.2 J / g.C ถ้าถ่านหินสามารถให้ความร้อนได้กิโลกรัมละ 840 KJ และ อุณหภูมิน้ำเริ่มต้นเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส
  85 องศาเซลเซียส
  90 องศาเซลเซียส
  95 องศาเซลเซียส
  100 องศาเซลเซียส
9. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ไฟฟ้า 110 V ปกติหุงข้าวให้สุกเต็มหม้อใช้เวลา 15 นาที ถ้าใช้ไฟขนาด 220 V จะต้องใช้เวลาเท่าใดในการหุงข้าวเต็มหม้อจนสุก
  7.5 นาที
  15 นาที
  30 นาที
  ข้าวไม่สุก
10. แท่งวัตถุมวล M ยาว L ที่ปลายถูกผูกด้วยเชือกและห้อยกับผนังหยาบวางตัวดังรูป อยากทราบว่าแรงปฎิกริยาที่ผนังกระทำต่อแท่งวัตถุ (แรง N) เท่าใดจึงสามารถทรงตัวได้ดังรูป
  0.43 Mg
  0.5 Mg
  0.25 Mg
  0.125 Mg
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile