พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกระทำของพระอภัยมณีตรงกับข้อใด
  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
  หนีไปตายเอาดาบหน้า
  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
  ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า
2. ข้อใดกล่าวถึงพระโยคีได้ถูกต้องที่สุด
  อายุห้าร้อยปีเศษ
  มีเวทมนตร์ปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายได้
  รับประทานผลไม้และเผือกมันเป็นอาหาร
  มีพละกำลังมากพวกเรือแตกมาอาศัยอยู่ด้วย
3. ข้อใดเป็นคุณลักษณะพิเศษของเงือก
  ตาสว่างเห็นชัดในเวลากลางคืน
  มีพละกำลังมากในเวลากลางคืน
  มีความรอบรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเล
  หยั่งรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
4. ความเชื่อในเรื่องใดมีอิทธิพลต่อนางผีเสื้อมากที่สุด
  ความเชื่อเรื่องความฝัน
  ความเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม
  ความเชื่อเรื่งลางสังหรณ์
  ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถา
5. เมื่อนักเรียนอยู่ในภาวะวิกฤต จะนำแบบอย่างที่ดีในด้านใด ของพระอภัยมณีมาเป็นตัวอย่าง
  การให้อภัย
  การมีปิยวาจา
  การให้ความรัก
  การตั้งสติอย่างมั่นคง
6. เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร แสดงให้เห็นความรักของใครกับใครมากที่สุด
  แม่กับลูก
  ภรรยากับสามี
  นักบวชกับสาวก
  สัตว์กับมนุษย์
7. ถ้าเปรียบกับปัจจุบันวิธีการพูดของโยคีเปรียบเทียบได้กับบุคคลในข้อใด
  ผู้มีศิล
  ผู้มีความรู้
  ผู้ที่อดทน
  ผู้มีอำนาจ
8. เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องใด
  การให้อภัย
  การรู้จักควบคุมอารมณ์
  การมีความซื่อสัตย์สุจริต
  การวางแผนด้วยความรอบคอบ
9. เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ใครเป็นผู้แสดงบทบาทมากที่สุด
  โยคี
  เงือก
  นางผีเสื้อ
  พระอภัยมณี
10. เหตุใดนางผีเสื้อจึงยอมไปถือศิลภาวนาตามคำแนะนำของพระอภัยมณี
  เพราะนางเชื่อความฝัน
  เพราะนางไว้วางใจในตัวพระอภัยมณี
  เพราะนางกลัวจะเป็นอันตราย
  เพราะนางกลัวพระอภัยมณีจะสิ้นรักนาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile