ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เซอร์ไอแซค นิวตันมีชีวิตระหว่างปี ค.ศ. 1642 – 1727 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  เขามีชีวิตอยู่ในสหัสวรรษที่ 1
  เขามีชีวิตอยู่ในสหัสวรรษที่ 2
  เขามีชีวิตอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18
  ผิดทุกข้อ
2. ถ้าปัจจุบันคือ ค.ศ. 2010 เราจะถือว่าอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด
  คริสต์ศตวรรษที่ 19
  คริสต์ศตวรรษที่ 20
  คริสต์ศตวรรษที่ 21
  คริสต์ศตวรรษที่ 22
3. การนับช่วงเวลาแบบทศวรรษ หมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปี
  10 ปี
  15 ปี
  20 ปี
  25 ปี
4. พ.ศ. 2553 ถือว่าอยู่ในช่วงสหัสวรรษที่เท่าใด
  สหัสวรรษที่ 3
  สหัสวรรษที่ 2
  สหัสวรรษที่ 4
  สหัสวรรษที่ 5
5. ทัชมาฮาลเป็นสุสานที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1630 – 1652 ถือว่าสร้างในศตวรรษที่เท่าใด
  พุทธศตวรรษที่ 16
  พุทธศตวรรษที่ 17
  คริสต์ศตวรรษที่ 16
  คริสต์ศตวรรษที่ 17
6. การนับช่วงเวลาแบบสหัสวรรษ หมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปี
  80 ปี
  200 ปี
  500 ปี
  1,000 ปี
7. กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 2325 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเป็นราชธานีใน พุทธศตวรรษที่ 24
  กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเป็นราชธานีใน พุทธศตวรรษที่ 23
  กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเป็นราชธานีใน พุทธทศวรรษที่ 2330
  กล่าวผิดทุกข้อ
8. กำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 300 – 329 ถือว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่เท่าใด
  พุทธศตวรรษที่ 3
  พุทธศตวรรษที่ 4
  พุทธศตวรรษที่ 5
  พุทธศตวรรษที่ 6
9. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่าครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2112 ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในพุทธศตวรรษที่เท่าใด
  พุทธศตวรรษที่ 19
  พุทธศตวรรษที่ 20
  พุทธศตวรรษที่ 21
  พุทธศตวรรษที่ 22
10. การนับช่วงเวลาแบบศตวรรษ หมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปี
  80 ปี
  90 ปี
  100 ปี
  125 ปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile