แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนไปฝังตัวที่ส่วนใด
  รังไข่
  มดลูก
  ปีกมดลูก
  ช่องคลอด
2. ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของศีรษะเด็กแรกเกิด - ๑ ปี ได้ถูกต้อง
  กะโหลกศีรษะมีกระดูกแน่นเต็มศีรษะ
  กะโหลกศีรษะยังมีกระดูกไม่เต็มศีรษะ
  วัดความยาวรอบศีรษะได้ ๓๐ เซนติเมตร
  มีการเจริญเติบโตของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไป
3. ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สอดคล้องกับข้อใด
  Embryo > Fetus > Ovum > Birth
  Fetus > Embryo > Ovum > Birth
  Ovum > Fetus > Embryo > Birth
  Ovum > Embryo > Fetus > Birth
4. ข้อใดเป็นความหมายของการปฏิสนธิ
  การเกิดของทารก
  การที่ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน
  การเจริญเติบโตของไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว
  ตัวอสุจิของฝ่ายชายเข้าไปผสมพันธุ์กับไข่ของฝ่ายหญิง
5. เด็กคนใดมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามพัฒนาการมากที่สุด
  เด็กชายแชมป์ อายุ ๗ เดือน สามารถชันคอได้สูงขึ้น
  เด็กหญิงชมพู่ อายุ ๓ ปี สามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้
  เด็กชายเดี่ยว อายุ ๕ ปี สามารถจำหน้าคนได้แม่นยำ
  เด็กหญิงมะเหมี่ยว อายุ ๖ ปี เริ่มวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนาน
6. ในช่วงวัยเด็กพัฒนาการด้านใดเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด่นชัดที่สุด
  ด้านร่างกาย
  ด้านอารมณ์
  ด้านสังคม
  ด้านสติปัญญา
7. ในระยะก่อนเป็นตัวอ่อน (Ovum) จะมีการเจริญเติบโตอย่างไร
  มีการแบ่งตัวของเซลล์คล้ายผลน้อยหน่า
  เซลล์แบ่งตัวและแยกตัวออกเป็นชั้นๆ
  เซลล์มีการแบ่งตัวแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป
  เซลล์แบ่งตัวเป็นทวีคูณรูปร่างเหมือนคน
8. โดยปกติเราใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการวัดการเจริญเติบโต
  การสังเกตโดยใช้สายตาประเมิน
  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  การตรวจร่างกายโดยแพทย์
9. วัยใดมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยอื่นๆ
  วัยทารก
  วัยเด็ก
  วัยรุ่น
  วัยผู้ใหญ่
10. ข้อใดสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัย ๓ - ๖ ปี
  ซุกซน
  ชอบอิสระ
  เริ่มมีเพื่อนมากขึ้น
  หงุดหงิดและโกรธง่าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile