จำนวนนับไม่เกิน 100,000
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อั้มมีเงิน 65,800 บาท ออยมีเงิน 52,500 บาท อั้มมีเงินมากกว่าออยกี่บาท
  12,300
  13,300
  14,300
  15,300
2. 51,602
  50,000 + 1,000 + 600 + 20
  50,000 + 1,000 + 600 + 2
  50,000 + 100 + 600 + 20
  50,000 + 1,000 + 60 + 20
3. มนัสมีเงิน 62,500 บาท ซื้อเครื่องซักผ้า 27,580 บาท มนัสเหลือเงินกี่บาท"โจทย์ต้องการทราบอะไร"
  มนัสต้องหาเงินเพิ่มกี่บาท
  มนัสเหลือเงินกี่บาท
  เครื่องซักผ้าราคากี่บาท
  มนัสมีเงินกี่บาท
4. 125 150 175 200จากตัวเลขที่กำหนดให้เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าใด
  ทีละิ 4
  ทีละ 5
  ทีละ 25
  ทีละ 50
5. ข้อใดมีผลบวกต่างจากข้ออื่น
  36,216 + 61,641
  52,344 + 45,513
  46,580 + 51,277
  61,381 + 38,463
6. 1,252 1,202 1,152 1,102 จากตัวเลขที่กำหนดให้เป็นการนับลดทีละเท่าใด
  ทีละ 4
  ทีละ 5
  ทีละ 25
  ทีละ 50
7. ข้อใดเท่ากับ 35,280
  65,780 - 30,500
  76,955 - 42,675
  82,698 - 47,418
  53,273 - 17,993
8. 63,742 - 38,563 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  27,179
  26,179
  25,179
  24,179
9. มนัสมีเงิน 62,500 บาท ซื้อเครื่องซักผ้า 27,580 บาท มนัสเหลือเงินกี่บาท
  34,920
  33,920
  32,920
  31,920
10. 47,603 เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
  ๔๗,๓๐๖
  ๔๗,๐๓๖
  ๔๗,๖๐๓
  ๔๗,๖๓๐
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile