จำนวนนับไม่เกิน 100,000
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 12,051 อ่านว่าอย่างไร
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบหนึ่ง
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบเอ็ด
  หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบหนึ่ง
  หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบเอ็ด
2. 1,252 1,202 1,152 1,102 จากตัวเลขที่กำหนดให้เป็นการนับลดทีละเท่าใด
  ทีละ 4
  ทีละ 5
  ทีละ 25
  ทีละ 50
3. 47,650 มีค่าเท่ากับผลบวกในข้อใด
  31,620 + 16,030
  18,670 + 28,890
  23,550 + 24,010
  28,670 + 38,436
4. 283 + 372 มีค่าเท่ากับข้อใด
  1,055
  1,155
  1,255
  1,355
5. 20,000 + 500 + 30 + 8
  20,538
  25,380
  25,335
  25,308
6. อั้มมีเงิน 65,800 บาท ออยมีเงิน 52,500 บาท อั้มมีเงินมากกว่าออยกี่บาท
  12,300
  13,300
  14,300
  15,300
7. 63,742 - 38,563 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  27,179
  26,179
  25,179
  24,179
8. ข้อใดมีค่ามากกว่า 76,300
  76,200
  76,003
  76,030
  76,311
9. มนัสมีเงิน 62,500 บาท ซื้อเครื่องซักผ้า 27,580 บาท มนัสเหลือเงินกี่บาท
  34,920
  33,920
  32,920
  31,920
10. พี่มีเงิน 8,350 บาท น้องมีเงิน 5,670 พี่และน้องมีเงินรวมกันกี่บาท
  12,020
  13,020
  14,020
  15,020
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile