วิกฤตพลังงาน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป้นแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาการลดลงของโอโซน
  ปลูกต้นไม้
  ใช้พลังงานหมุนเวียน
  ไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล
  ลดการใช้สารซีเอฟซี
2. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
  สูบน้ำ
  คมนาคม
  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
3. ประุเทศไทยควรนำพลังงานจากแหล่งใดมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
  ความร้อนใต้พิภพ
  ลม
  แสงอาทิตย์
  คลื่น
4. พลังงานทดแทนใดที่ประเทศไทยนำมาใช้มากที่สุด
  พลังงานจากเขื่อน
  พลังงานแสงอาทิตย์
  พลังงานลม
  พลังงานจากน้ำพุร้อน
5. ข้อใดเป็นวิกฤตการณ์พลังงาน
  การใช้พลังงานฟุ่มเฟือย
  ปริมาณน้ำมันสำรองลดลง
  ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น
  กลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกขึ้นราคาน้ำมัน
6. ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทน
  พลังงานชีวมวล
  พลังงานจากคลื่น
  พลังงานจาดนิวเคลียร์
  ความร้อนใต้พิภพ
7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน
  การใช้พลังงานฟุ่มเฟือย
  ประเทศต่างๆซื้อน้ำมันไปกักตุนไว้
  พลังงานเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป
  พลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
8. การใช้พลังงานทดแทนทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในข้อใดมากที่สุด
  เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่หมด
  ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
  ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ใช้แล้วไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
9. หลังจากเกิดวิกฤตการณ์พลังงานจะเกิดเหตูการณ์ใดตามมาในอันดับแรกซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่
  ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาหุ้นผันผวน
10. ปัจัยใดทำให้ค่าความเข้มพังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศในทวีปยุโรป
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษะภูมิอากาศ
  อยู่ใกล้ทะเล
  ที่ตั้งของประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile