บทที่ 6 ระบบแม็กนีโต

,บทที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แม็กนีโตเจนเนอเรเตอร์เป็นตัวกำเนิดไฟฟ้าเท่าไหร่
  30 VAC
  40 VAC
  50 VAC
  60 VAC
2. Switch K1 ท าหน้าที่อะไ
  ส่งกระดิ่ง
  ติดต่อกับผู้รับ
  ตัดปากพูด หูฟังออ
  Reset วงจร
3. เป็นตัวกำเนิดสัญญาณกระดิ่ง โดยปกติแล้วจะมีค่าประมาณ
  90 VAC 25 Hz
  60 VAC 25 Hz
  70 VAC 25 Hz
  80 VAC 25 Hz
4. Terminating drop ท าหน้าที่อะไ
  บอก Operator ว่าเขาหยุดพูดแล้
  บอก Operator ให้ส่งกระดิ่งได้
  บอก Operator ให้รู้ว่ามีคนเรียกเข้ามา
  บอก Operator ว่าผู้รับยกหูรับแล้ว
5. Magneto Generator หมุนกี่รอบจึงจะได้ไฟตามก าหน
  500 รอบ/นาที
  750 รอบ/นาที
  850 รอบ/นาที
  950 รอบ/นาที
6. จากรูปแสดงวงจรแบบอะไรการ

  ขยายวงจรพูด
  แสดงการเพิ่มเลขหมาย
  วงจรควบคุมเลขหมาย
  ผิดทุกข้อ
7. ผู้เรียกจะเรียก Operator อย่างไร
  ยกหู
  ยกหูแล้วกด Switch Battery
  ยกหูแล้วหมุน Generator
  ยกหูแล้วหมุนหน้าปัด
8. ชุมสาย ATM ออกแบบมาเพื่อรองรับการเทคโนโลยีแพร่ภาพแแบบ
  HDYV
  VGA
  HDMI
  HD
9. ชุมสายโทรศัพท์ SPT แบ่งกี่ระบบ
  1
  2
  3
  4
10. Sub drop Indicator ท าหน้าที่อะไร
  บอก Operator ว่าเขาหยุดพูดแล้ว
  บอก Operator ให้ส่งกระดิ่งได้
  บอก Operator ให้รู้ว่ามีคนเรียกเข้ามา
  บอก Operator ว่าผู้รับยกหูรับแล้ว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile