เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กิจกรรมในข้อใด ต้องการแรงเสียดทานมากที่สุด
  ปีนเขา
  ตีปิงปอง
  ว่ายน้ำ
  ตีกอล์ฟ
2. ข้อใดไม่เกี่ยวกับแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  พื้นผิว
  สีสัน
  มวล
  ขนาด
3. หากกลิ้งมะละกอ ส้มโอ ทุเรียน และขนุน ด้วยแรงเท่ากัน อยากทราบว่าผลไม้ในข้อใดจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางไกลที่สุด
  มะละกอ
  ส้มโอ
  ทุเรียน
  ขนุน
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
  ช่วยประหยัดพลังงาน
  จะเกิดบริเวณผิวสัมผัสของวัตถุ
  เป็นแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง
5. ทิศทางการเกิดแรงเสียดทานมีลักษณะอย่างไร
  มีทิศดิ่งลงจากพื้นดิน
  มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่
  มีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่
  มีทิศทางไม่แน่นอน
6. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  แรงเสียดทานน้อย วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกล
  แรงเสียดทานมาก วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกล
  แรงเสียดทานที่มากพอ ทำให้วัตถุหยุดนิ่งได้
  วัตถุที่มีพื้นผิวเรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าวัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระ
7. การออกแรงผลักวัตถุบนพื้นผิวในข้อใด จะเกิดแรงเสียดทานมากที่สุด
  กระจก
  พื้นกระเบื้อง
  พื้นไม้
  พื้นหญ้า
8. แรงลอยตัวมีทิศทางตรงข้ามกับแรงในข้อใด
  แรงเสียดทาน
  แรงดึงดูดของโลก
  แรงตึงผิว
  ไม่มีข้อใดถูก
9. เก่งเจาะรูกระป๋องนม 1 รู เขาเทน้ำนมได้เล็กน้อย แล้วน้ำนมก็หยุดไหล อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
  ภายในกระป๋องนมมีอากาศมาก
  อากาศภายนอกดันน้ำนมไว้
  อากาศภายในดันน้ำนมไว้
  น้ำนมมีความข้นมาก
10. ด.ช.เก่ง ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมแล้วนำ ไปลอยน้ำ ปรากฏว่าดินน้ำมันจมน้ำ เก่งควรทำอย่างไรจึงจะทำให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้
  ปั้นดินน้ำมันเป็นทรงสี่เหลี่ยม
  ปั้นดินน้ำมันเป็นทรงกระบอก
  ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปขัน
  ไม่สามารถทำให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile