อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไดโอด)

,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,ไดโอด คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากการตรวจสอบคุณสมบัติของไดโอดโดยใช้มัลติมิเตอร์ปรากฏว่ามิเตอร์แสดงค่า OL หมายความว่าอย่างไร
  ไดโอดลัดวงจร
  ไดโอดขาด
  ไดโอดปกติ
  ไดโอดเกิดโอเวอร์โหลด
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  การไบแอสไดโอดไปข้างหน้าทำได้โดยต่อขั้วแอโนดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ
  การไบแอสไดโอดไปข้างหน้าเป็นการกำหนดให้ขั้ว แคโทดต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ
  การไบแอสไดโอดไปข้างหน้าเปรียบเสมือนสวิตช์ที่ปิด
  การไบแอสไดโอดไปข้างหน้าจะไม่สามารถทำให้กระแสไหลผ่านได้
3. จงคำนวณหาค่าความต้านทานซีเนอร์ เมื่อแรงดันซีเนอร์มีค่า 2.2 V และกระแสซีเนอร์มีค่า 1.1 mA
  2 k
  3 k
  4 k
  5 k
4. เส้นโหลด (Load Line) คืออะไร
  เส้นที่ใช้กำหนดลักษณะของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดจุดทำงานของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดอุณหภูมิของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดความต้านทานของไดโอด
5. ซีเนอร์ไดโอดเบอร์หนึ่ง มีอัตรากำลัง 100 mW แรงดันซีเนอร์ 5.6 V จงคำนวณหาค่ากระแส ซีเนอร์
  6.23 mA
  17.85 mA
  26.23 mA
  36.23 mA
6. ข้อใดเป็นตัวแปรที่ใช้กำหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของธาตุและสารประกอบ
  จำนวนประจุบวก
  จำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด
  ชนิดของสาร
  จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไดโอดในอุดมคติ
  เมื่อได้รับไบแอสตรงจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด
  เมื่อได้รับไบแอสกลับจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิด
  ไม่มีค่าความต้านทานภายใน
  ดีพลีชั่นรีเจียนจะขยายขึ้นเมื่อได้รับไบแอสตรง
8. ข้อกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำชนิดพีและสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
  สารกึ่งตัวนำชนิดพีเกิดจากการเติมสารเจือปนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวลงไป
  สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเกิดจากการเติมสารเจือปนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัวลงไป
  สารกึ่งตัวนำชนิดพีมีสภาพทางไฟฟ้าที่เป็นบวกมากกว่าลบ
  พันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของสารกึ่งตัวนำและสารเจือเรียกว่าพันธะไอออน
9. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
  ทำงานในย่านแรงดันแบบไบแอสตรง
  แรงดันที่ใช้ในการไบแอสต้องมากพอที่จะทำให้ทำงานอยู่ในย่านแรงดันพังย้อนกลับ
  รักษาระดับแรงดันที่ตกคร่อมให้คงที่
  แรงดันในย่านแรงดันพังทลายย้อนกลับเรียกว่าแรงดันซีเนอร์
10. ทัลเนลไดโอดนิยมนำไปใช้ในวงจรใด
  วงจรขยายสัญญาณ
  วงจรปรับความถี่
  วงจรออสซิเลเตอร์
  วงจรกรองสัญญาณ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile