แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 3 6 18 4 7 ...............
  5
  12
  27
  28
2. 36 9 27 9 18 9 ...............
  9
  6
  4
  1
3. 1 5 9 13 17 21 25 ...............
  27
  29
  31
  33
4. 3 4 7 5 6 11 7 8 15 9 10 ...............
  16
  17
  18
  19
5. 87 78 70 63 57 52 ...............
  58
  48
  42
  38
6. 25 21 17 13 9 5 ...............
  1
  2
  3
  4
7. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
  8
  9
  7
  6
8. 7 14 9 8 16 11 9 18 ...............
  11
  12
  13
  14
9. 16 21 18 23 20 25 ...............
  5
  8
  12
  16
10. 7 14 11 22 16 30 ...............
  22
  16
  11
  3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile