แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 1 3 5 7 9 11 13 ...............
  14
  15
  16
  17
2. 3 10 17 24 31 38 ...............
  43
  44
  45
  46
3. 87 78 70 63 57 52 ...............
  58
  48
  42
  38
4. 3 10 17 24 31 38 ...............
  43
  44
  45
  46
5. 2 5 7 3 6 9 4 7 11 5 8 ...............
  13
  14
  15
  16
6. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
  41
  45
  49
  52
7. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
  41
  45
  49
  52
8. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
  8
  9
  7
  6
9. 87 78 70 63 57 52 ...............
  58
  48
  42
  38
10. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
  5
  6
  7
  8
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile