วิชาภาษาไทยม.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “ง่วงเหงาเซาซบซ้ำ ซมซาน” โคลงบาทนี้มีหน่วยเสียงใดบ้าง
  เสียงเสียดแทรก เสียงระเบิด
  เสียงนาสิก เสียงเสียดแทรก
  เสียงระเบิด เสียงรัว
  เสียงเสียดแทรก เสียงรัว
2. คำว่า “ลักษณ์” ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตฆ่าเสียงอักษรกี่ตัว
  ๑ ตัว
  ๒ ตัว
  ๓ ตัว
  ๔ ตัว
3. พยัญชนะใดไม่มีใช้ในคำบาลีสันสกฤต
  ด บ ร
  ซ ฝ ฟ
  ม พ ส
  ห อ ฐ
4. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ
  ไนลอน โพระดก ไจไหม
  สะวี๊ดสว๊าด ไฉน ลำใย
  เซี่ยงไฮ๊ กำไร ใบบัว
  เวไนย สระตะ อำไพ
5. ข้อใดเป็นรูปศัพท์เดิมของคำว่า “เสาร์ เล่ห์ นัยน์”
  เสาร เลห นัยน
  เสาร์ เล่ นัยน์
  เสา เล่ห นยน
  เสาร เลห นยน
6. คำบาลีสันสกฤตในข้อใดมีความหมายว่า “ห่วงใย”
  ขย
  นย
  อาลย
  อุทย
7. ข้อใดมีคำที่เกิดจากหน่วยเสียงต่างกัน
  ร้องเรียนเรื่องราวหรือ ร่ำไร
  จำใจจรจากเจ้า จอมจิต
  หรูหราเร่งเร้าไร้ รีบร้อน
  สมศรีสร้างศาลเจ้า เศร้าสร้อย
8. คำใดออกเสียงหนักเบาเหมือนคำว่า “อนุชา”
  พัฒนา
  ธรรมชาติ
  ปรารถนา
  มหาดไทย
9. ข้อใดเกิดจากหน่วยเสียงเดียวกันทุกคำ
  ชันษา ชั่วช้า ช้ำชอก
  ชุมชน ชุกชุม ชื่นฉ่ำ
  ชั้นฉาย ชั้นเชิง ชัดเจน
  ชอนไช เชิงซ้อน ชุ่มฉ่ำ
10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ระดับทุกคำ
  หนีเด็กแว้น
  ไม่โกหก
  บอกน้องแล้ว
  แก้วตาโบ๋
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile