วิชาภาษาไทยม.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำใดออกเสียงหนักทุกพยางค์
  ดินสอ โยคี ข้อคิด
  นิทาน ตำนาน ภาษา
  ประกอบ ตำหนัก นักเรียน
  แนวคิด พินิจ คุณค่า
2. คำในข้อใดมีความหมายว่า “ขึ้น”
  ขัย
  นัย
  อุทัย
  อาลัย
3. “ง่วงเหงาเซาซบซ้ำ ซมซาน” โคลงบาทนี้มีหน่วยเสียงใดบ้าง
  เสียงเสียดแทรก เสียงระเบิด
  เสียงนาสิก เสียงเสียดแทรก
  เสียงระเบิด เสียงรัว
  เสียงเสียดแทรก เสียงรัว
4. ข้อใดเป็นรูปศัพท์เดิมของคำว่า “เสาร์ เล่ห์ นัยน์”
  เสาร เลห นัยน
  เสาร์ เล่ นัยน์
  เสา เล่ห นยน
  เสาร เลห นยน
5. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับจากสูงลงมาต่ำทุกคำ
  หอยเสือ
  หลอกเด็ก
  คิดค้น
  เพื่อนมาก
6. คำใดออกเสียงหนักเบาเหมือนคำว่า “อนุชา”
  พัฒนา
  ธรรมชาติ
  ปรารถนา
  มหาดไทย
7. ข้อใดเกิดจากหน่วยเสียงเดียวกันทุกคำ
  ชันษา ชั่วช้า ช้ำชอก
  ชุมชน ชุกชุม ชื่นฉ่ำ
  ชั้นฉาย ชั้นเชิง ชัดเจน
  ชอนไช เชิงซ้อน ชุ่มฉ่ำ
8. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ
  ไนลอน โพระดก ไจไหม
  สะวี๊ดสว๊าด ไฉน ลำใย
  เซี่ยงไฮ๊ กำไร ใบบัว
  เวไนย สระตะ อำไพ
9. คำที่ใช้ สระอำ ในข้อใดมาจากภาษาเขมร
  ดำรัส
  ชำระ
  อำไพ
  ตำมะหงง
10. คำในข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาไทยทุกคำ
  บุญ ผลไม้ ราชวัง กรรม
  ญาติ กราบ เฆี่ยน พร
  เทียนหอม กรม คช ชาติ
  ธง เสภา เฒ่า ระฆัง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile