แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1

,http://www.watthahurvan.ac.th/,O-NET,คณิตศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. (1) 8,300 7,850 7,400 6,950 6,500 / (2) 18,652 20,522 22,392 24,262 26,132 / (3) 4,360 4,150 3,940 3,730 3,520 / (4) 20,771 21,761 22,751 23,741 24,731 จากแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น
  (1) และ (3)
  (2) และ (4)
  (2) และ (3)
  (1) และ (4)
2. ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยน้อยกว่าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นคน ข้อใดถูกต้อง
  10,900,000
  10,950,000
  10,958,800
  11,900,000
3. ข้อใดที่มีผลบวกต่างจากพวก
  256,342 + 423,891 = •
  499,584 + 180,649 = •
  509,117 + 172,116 = •
  374,651 + 305,582 = •
4. 187,601 อ่านว่าอย่างไร
  หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหนึ่ง
  หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเอ็ด
  หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ด
  แปดหมื่นเจ็ดพันสิบหก
5. จำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดในหลักหมื่นกับหลักสิบต่างกันมากที่สุด
  932,016
  413,280
  260,917
  194,509
6. (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท ชาวนาเหลือเงินกี่บาท / (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท / (3) โรงงานขายเตาอบได้เงิน 210,763 บาท ขายเตาแก๊สได้เงิน 371,401 บาท โรงงานขายเตาอบได้เงินน้อยกว่าเตาแก๊สอยู่เท่าไร / (4) พ่อซื้อเตียงราคา 19,990 บาท ซื้อตู้ราคา 9,875 บาท พ่อซื้อของรวมกี่บาท จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง
  ข้อ (1), (2) ใช้วิธีลบ
  ข้อ (3), (4) ใช้วิธีบวก
  ข้อ (1), (3) ใช้วิธีลบ
  ข้อ (4), (1) ใช้วิธีบวก
7. 564, 987 จากจำนวนที่กำหนดให้ เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่เท่าใด
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 59,100
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 9,900
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 51,000
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 9,900
8. ผลบวกในข้อใดมีค่ามากกว่า 4,000,000
  2,150,107 + 1,402,153
  1,842,163 + 1,789,653
  1,781,537 + 19,420,016
  85,732 + 3,000,012
9. 259,000 257,700 256,400  253,800 มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด และควรเติมจำนวนใดลงใน 
  เพิ่มขึ้นทีละ 1,100 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 257,500
  เพิ่มขึ้นทีละ 1,300 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 257,700
  ลดลงทีละ 1,100 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 255,300
  ลดลงทีละ 1,300 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 255,100
10. คุณพ่อซื้อรถยนต์ป้ายแดงราคา 800,000 + 40,000 + 9,000 รถยนต์คันนี้ราคาเท่าใด
  8,409,000
  984,000
  849,000
  489,000
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile