กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจัยต่อไปนี้สามารถเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง ยกเว้นข้อใด
  การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์
  การเพิ่มความเข้มของแสง
  การเพิ่มอุณหภูมิ
  การเพิ่มออกซิเจน
2. xylem มีความสำคัญต่อพืช คือทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับอะไร
  ลำเลียงน้ำและสารอาหารอินทรีย์ที่ปรุงได้จากใบ
  ลำเลียงน้ำและสารละลายเกลือแร่จากดิน
  ให้ความแข็งแรง หรือพยุงส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินของพืช
  ถูกทั้ง ข และ ค
3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  แก๊สออกซิเจน
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  แสง
  น้ำ
4. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการหมุนเวียนก๊าซในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใบพืชได้ถูกต้อง
  มีการคายก๊าซออกซิเจนเพียงอย่างเดียว
  มีการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคายก๊าซออกซิเจน
  มีการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และดูดก๊าซออกซิเจน
  มีการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว
5. การคายน้ำของพืชไม่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่อะไร
  การลดอุณหภูมิที่ใบเมื่อได้รับแสงแดด
  การลำเลียงอาหารทางท่อลำเลียงอาหาร
  การลำเลียงเกลือแร่ขึ้นสู่ใบ
  การลำเลียงน้ำทางท่อลำเลียงน้ำ
6. เมื่อใส่ปุ๋ยลงในดินรอบๆ โคนพืชมากเกินไป พืชจะตาย เพราะเหตุใด
  น้ำแพร่ออกจากเซลล์มากเกินไป ทำให้เซลล์เหี่ยว
  น้ำแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไป ทำให้เซลล์เต่งจนแตก
  ปุ๋ยแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไป ทำให้เซลล์แตก
  ปุ๋ยและน้ำแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไป จนเซลล์แตก
7. เมื่อนำเซลล์พืชใส่ลงไปในสารละลายที่เข้มข้นน้อยกว่าเซลล์พืช เซลล์พืชจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  เซลล์พืชจะเหี่ยว
  เซลล์พืชจะแตก
  เซลล์พืชจะเต่ง
  เซลล์พืชจะไม่เปลี่ยนแปลง
8. การที่สารจะแพร่ผ่านเยื่อกั้นบางๆ ไปได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
  ขนาดอนุภาคของสาร
  สมบัติของเยื่อที่กั้น
  ความเข้มข้นของสารใน 2 บริเวณต่างกัน
  ถูกทุกข้อ
9. ออกซิเจนที่ได้มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้มาจากสารใด
  น้ำ
  แร่ธาตุที่พืชดูดขึ้นไป
  คาร์บอนไดออกไซด์
  กลูโคส
10. ข้อใดคือการเคลื่อนที่ของน้ำจากดินเข้าสู่ขนรากและลำต้น เคลื่อนที่ต่อไปยังท่อลำเลียงน้ำที่อยู่ในราก
  การเปิดและปิดของปากใบ
  การสังเคราะห์ด้วยแสง
  แอคทีฟทรานสปอร์ต
  ออสโมซิส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile