การทำงานเพื่อการดำรงชีพและ ผ้าและการตัดเย็บ ม.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใดการตากเสื้อยืด จึงควรวางพาดบนราว แทนการตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
  เพื่อไม่ให้เสื้อยับ
  เพื่อไม่ให้สีเสื้อซีดจาง
  เพื่อไม่ให้เสียรูปทรง
  เพื่อให้ถูกแสงแดดทั้งตัว
2. บาดแผลถูกแทง หากมีสิ่งใดหักคาอยู่ในแผล�ผู้ปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร
  นำส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว
  ดึงสิ่งที่หักคาอยู่ออกโดยเร็ว
  พันผ้ารอบสิ่งที่หักคาอยู่เพื่อให้อยู่นิ่ง
  ขยับดูว่าบาดแผลมีความลึกมากแค่ไหน
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการทำงานร่วมกัน
  วางแผนการทำงาน
  ประเมินผลการทำงาน
  หาแหล่งค้นคว้าข้อมูล
  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
4. การกักขังสัตว์เพื่อรอดูอาการโรคพิษสุนัขบ้า ต้องกักขังไว้กี่วัน
  12 วัน
  14 วัน
  16 วัน
  18 วัน
5. ผู้ป่วยที่มีแผลไหม้หรือถูกลวกเล็กน้อย ให้ใช้น้ำเย็นราด� ตรงบริเวณแผลอย่างน้อยกี่นาที
  10 นาที
  15 นาที
  20 นาที
  25 นาที
6. หลักในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ควรปฏิบัติ อย่างไร
  จ้องจับผิดเพื่อนที่ทำงานผิดพลาด
  ให้หัวหน้ากลุ่มทำงานเพียงคนเดียว
  ปล่อยปละละเลย ไม่แก้ไขในส่วนที่บกพร่องของงาน
  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มตามความเหมาะสม
7. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน
  มาตรงตามเวลาที่นัดหมาย
  พูดจาไพเราะกับเพื่อนร่วมงาน
  พูดจาเสียดสีเมื่อเพื่อนทำงานผิดพลาด
  ให้คำแนะนำเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ
8. การขจัดคราบหมากฝรั่งที่ติดเสื้อ ควรปฏิบัติด้วยวิธีใด
  ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อน
  ใช้น้ำแข็งถูให้หมากฝรั่งจับตัว
  ใช้แปรงปัดออก แล้วนำไปซักในน้ำเย็น
  ใช้แอมโมเนียที่เจือจางเช็ด แล้วนำไปซัก
9. ถ้ากระดุมเสื้อของนักเรียนหลุดหายไป 2 เม็ด นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
  นำไปบริจาค
  นำไปซ่อมแซม
  นำไปทำผ้าขี้ริ้ว
  ซื้อชุดนักเรียนใหม่
10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการปฐมพยาบาล
  เพื่อรักษาให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่
  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมา
  เพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยให้น้อยลง
  เพื่อป้องกันความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile