แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลังจากที่แคว้นตามพรลิงค์แยกตัวเป็นแคว้นใหม่แล้ว ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นแคว้นใด
  แคว้นสุโขทัย
  แคว้นล้านนา
  แคว้นนครศรีธรรมราช
  แคว้นอโยธยา
2. เหตุใดจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่ใด
  ทุกแนวคิดขาดหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
  นักวิชาการไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
  คนไทยปัจจุบันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของตนเอง
  แนวคิดทางประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
3. การค้นคว้าเกี่ยวกับถิ่นเดิมของไทย ควรดำเนินต่อไปหรือไม่เพราะเหตุใด
  ไม่ควร เพราะ สิ้นเปลืองงบประมาณ
  ไม่ควร เพราะ ไม่สามารถหาข้อสรุปได้
  ควร เพราะได้ทราบข้อเท็จจริงมากขึ้น
  ควร เพราะ นานาชาติจะได้ยอมรับความสามารถของนักวิชาการไทย
4. ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาจากชุมชนเมืองโบราณกลายเป็นแคว้นลังกาสุกะคือข้อใด
  ทำเลที่ตั้งอยู่ติดทะเล
  มีอำนาจทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
  เป็นเมืองอิสระที่ไม่ขึ้นกับแคว้นใด
  เชิญเมืองอื่นเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
5. นักวิชาการได้ใช้หลักฐานใดเสนอแนวคิดว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
  หมู่เลือด
  โครงกระดูก
  ภาษาพูด
  บันทึกชาวต่างชาติ
6. พ่อขุนมังรายทรงยกทัพเข้ามายึดแคว้นหริภุญชัยได้สำเร็จในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดทำการปกครอง
  พระนางจามเทวี
  เจ้าชายอินทวร
  เจ้าชายมหายศ
  พระยาญีบา
7. ตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงสิ่งใด
  การสร้างพระบรมธาตุไชยา
  การสร้างพระปรางค์สามยอด
  การสร้างพระธาตุหริภุญชัย
  การสร้างพระธาตุพนม
8. การศึกษาความถี่ของหมู่เลือดของนายแพทย์สมศักดิ์ พันธ์สมบุญ สันนิษฐานว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยน่าจะอยู่บริเวณใด
  รัฐชานในพม่า
  มณฑลกวางสี
  มณฑลยูนนาน
  หมู่เกาะอินโดนีเซีย
9. นักประวัติศาสตร์ท่านใดที่มีความเห็นว่าชนชาติไทยเป็นเชื้อสายมองโกล
  รูธ เบเนดิกต์
  ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดต์
  ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร
  ศ.โวลแฟรม อีเบอร์ฮาร์ด
10. ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าละโว้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกัมพูชา
  อาวุธที่ใช้ในการสู้รบกับขอม
  เทวรูปที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์
  เครื่องมือทางการเกษตร
  การสร้างกำแพงล้อมรอบเมือง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile