วิชา การวิบัติอาคาร แผนก ปวส.สถาปัตย์ MPOLY อ.จักรวาล

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระดับพื้นอาคารเอียง สามารถทดสอบได้วิธีใด และทำอย่างไร
  ใช้น้ำมันหยดลงไปบนพื้นเพื่อหาความลาดเอียง
  ใช้ลูกบอลวางไว้เฉยๆหากกลิ้งไปทิศทางใดอาคารก็จะเอียงไปด้านนั้น
  ใช้ท่อนไม้วางตั้งไว้หากล้มไปในทิศทางใดก็จะทราบว่าอาคารเอียงไปด้านนั้น
  ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะจากพื้นถึงฝ้าเพดานแต่ละข้างจะทำให้ทราบโดยละเอียดว่าอาคารเอียงไปทิศทางใด
2. การตรวจและติดตามสภาพการแตกร้าวของอาคาร สามารถตรวจสอบเองง่ายๆได้อย่างไร
  เอาไม้บันทัดเสียงลงไปภายในรอยร้าว
  ใช้แท่งเหล็กตอกเข้าไปในรอยแยกหรือแตก ดูว่ามีรอยร้าวเพิ่มขึ้นหรือไม่
  เอาปากกาขีดคร่อมรอยร้าวแล้วดูว่ามีรอยเพิ่มหรือไม่ในลำดับต่อไป
  เอาปูนแรงดึงสูงอุดและฉาบทับรอยร้าวดังกล่าวและดูว่ามีรอยเพิ่มหรือไม่
3. Micro Pile
  แท่งเหล็กขนาดเล็กไว้เสียบยึดอาคารที่กำลังทรุดตัว
  แผ่นคอนกรีตเสริมความหนาเพื่อรับความแข็งแรง
  เสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็กไว้ซ่อมแทรมอาคารที่ทรุดตัว
  เสาเหล็กขนาดเล็กไว้เสร็ม กันโครงภายในบ้าน
4. การวิบัติอาคารหมายถึงข้อใด
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างปลอดภัย
  การชำรุดของอาคาร ซึ่งเกิดจาก อุบัติเหตุและภัยทางธรรมชาติ
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งสามารถซ่อมแซมและเข้าใช้งานได้ตามปกติ
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนและสามารถซ่อมแซมได้
5. การใช้งานอาคารแบบใดบ้างที่ทำให้อาคารเกิดการวิบัติหรือพังได้
  คุณออยชอบพาเพื่อนมาจัดปาร์ตี้ในบ้าน
  คุณเสาร์ชอบขุดหาสมบัติภายในบริเวณบ้าน
  คุณนิวต่อเติมบ้านโดยเสริมความแข็งแรงโดยการเชื่อมกับอาคารหลังเดิม
  คุณอั๋นติดตั้งกันสาดโพลี ยื่นออกไปหน้าบ้าน1.5 เมตร
6. ระดับพื้นอาคารเอียง สามารถทดสอบได้วิธีใด และทำอย่างไร
  ใช้น้ำมันหยดลงไปบนพื้นเพื่อหาความลาดเอียง
  ใช้ลูกบอลวางไว้เฉยๆหากกลิ้งไปทิศทางใดอาคารก็จะเอียงไปด้านนั้น
  ใช้ท่อนไม้วางตั้งไว้หากล้มไปในทิศทางใดก็จะทราบว่าอาคารเอียงไปด้านนั้น
  ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะจากพื้นถึงฝ้าเพดานแต่ละข้างจะทำให้ทราบโดยละเอียดว่าอาคารเอียงไปทิศทางใด
7. การวิบัติอาคารหมายถึงข้อใด
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างปลอดภัย
  การชำรุดของอาคาร ซึ่งเกิดจาก อุบัติเหตุและภัยทางธรรมชาติ
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งสามารถซ่อมแซมและเข้าใช้งานได้ตามปกติ
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนและสามารถซ่อมแซมได้
8. การตรวจและติดตามสภาพการแตกร้าวของอาคาร สามารถตรวจสอบเองง่ายๆได้อย่างไร
  เอาไม้บันทัดเสียงลงไปภายในรอยร้าว
  ใช้แท่งเหล็กตอกเข้าไปในรอยแยกหรือแตก ดูว่ามีรอยร้าวเพิ่มขึ้นหรือไม่
  เอาปากกาขีดคร่อมรอยร้าวแล้วดูว่ามีรอยเพิ่มหรือไม่ในลำดับต่อไป
  เอาปูนแรงดึงสูงอุดและฉาบทับรอยร้าวดังกล่าวและดูว่ามีรอยเพิ่มหรือไม่
9. การยก ปรับระดับอาคาร คืออะไร
  การยกบ้านเพื่อเสริมความแข็งแรงของเสาเข็มและฐานราก
  การยกอาคารเพื่อเกิดความเป็นศิริมงคล
  ใช้แม่แรงขนาดใหญ่ยกบ้านเพื่อขุดหาแนวท่อที่ชำรุด
  ใช้อุปกรณ์รถขุดขนาดใหญ่ยกบ้านเพื่อเสริมความสูงของบ้าน
10. เรามีวิธีสังเกตอาคารทรุดตัวโดยสังเกตจากลักษณะตัวอาคาร อย่างไร
  เกิดรอยแตกร้าวที่สีทาผนังด้านนอก
  พื้นอาคารมีน้ำขังอยู่เป็นจำนวนมาก
  มีรอยร้าวที่ผนังด้านในและเสา
  กระเบื้องหลังคาหล่นจากหลังคาเป็นจำนวนมาก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile