สอบคอมเก็บคะแนน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่สามารถพกพาได้สะดวกที่สุด
  คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  โน๊ตบุ๊ค
  มินิคอมพิวเตอร์
2. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้คอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์สูงสุด
  ต้น ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดเพลง
  บอย ใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมส์
  ตาล ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลทำรายงาน
  ปราโมทย์ ใช้คอมพิวเตอร์ในการดุหนัง ฟังเพลง
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ฮาร์ดแวร์
  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  ซอฟต์แวร์
  หนังสือคอมพิวเตอร์
4. ข้อใดต่อไปนี้คือโปรแกรมการนำเสนอผลงาน
  Microsoft office world
  Photoshop
  Microsoft office excel
  Microsoft office powerpoint
5. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลคือข้อใด
  www.sanook.com
  www.kapook.com
  www.google.com
  www.hotmail.com
6. ข้อใดคือ Hardware
  ระบบปฏิบัติการ หรือ Operating system
  Harddisk
  Internet
  Microsoft powerpoint
7. E-Mail คืออะไร
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  โปรแกรมแชท , สนทนา
  เว็บเพจ
  โปรแกรมสื่อสาร
8. หน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์มีชื่อเรียกย่อว่าอะไร
  ram
  rom
  cpu
  hardisk
9. Microsoft office world บริษัทใดผลิต
  Adobe
  Apple
  Nokia
  Microsoft
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งการค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
  เซียร์รังสิต
  โบ้เบ้
  เสรีเซ็นเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile