สอบคอมเก็บคะแนน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Microsoft office world บริษัทใดผลิต
  Adobe
  Apple
  Nokia
  Microsoft
2. หน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์มีชื่อเรียกย่อว่าอะไร
  ram
  rom
  cpu
  hardisk
3. ข้อใดคือ Hardware
  ระบบปฏิบัติการ หรือ Operating system
  Harddisk
  Internet
  Microsoft powerpoint
4. ข้อใดต่อไปนี้คือหน่วยแสดงผล
  สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์
  เครื่องพิมพ์
  เมาส์
5. ข้อใดต่อไปนี้คือซอฟแวร์
  เคส
  แรม
  ระบบปฏิบัติการ
  สายเเพ
6. ข้อใดต่อไปนี้คือโปรแกรมการนำเสนอผลงาน
  Microsoft office world
  Photoshop
  Microsoft office excel
  Microsoft office powerpoint
7. ใครคือผู้สร้าง facebook ขึ้นมา
  มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก
  Barak obama
  Jeckie chan
  Justin bieber
8. Photoshop cs9 เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในด้านใด
  โปรแกรมตัดแต่งภาพ
  โปรแกรมใช้งานอินเทอร์เน็ต
  โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
  โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง
9. ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ windows มีถึงเวอร์ชั่นอะไร
  Windows xp
  Windows 7
  Windows vista
  Windows me
10. ข้อใดต่อไปนี้คือหน่วยความจำหลักที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  CPU
  แฟลชไดวร์ (USB Flash drive)
  ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
  แรม (ram)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile