[O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์, ซีพียู
  แผ่นซีดี, จอภาพ
  สแกนเนอร์, ไมโครโฟน
  เมาส์, แฟลชไดรฟ์
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
  เมาส์
  ฮาร์ดดิสก์
  จอภาพแบบสัมผัส
  เครื่องบันทึกแผ่นซีดี
3. ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
  เครื่องคิดเลข
  นาฬิการะบบดิจิทัล
  เครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ
  เครื่องคำนวณร้านสะดวกซื้อ
4. ข้อใดเป็นการใช้แป้นพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง
  วางแป้นพิมพ์ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  ระมัดระวังมิให้แป้นพิมพ์ได้รับการกระแทก
  ใช้แปรงขนอ่อนนุ่มปัดฝุ่นทำความสะอาดเสมอ
  เมื่อเกิดคราบบนแป้นพิมพ์ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกทันที
5. อุปกรณ์รับข้อมูลใดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพ
  แป้นพิมพ์
  สแกนเนอร์
  ปากกาสไตลัส
  จอภาพแบบไวต่อการสัมผัส
6. ข้อใดเป็นการใช้งานโปรแกรม Google Earth ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
  ใช้โปรแกรม Google Earth ค้นหาภาพถ่าย
  ใช้โปรแกรม Google Earth สำรวจถนนเพื่อการเดินทาง
  ใช้โปรแกรม Google Earth สร้างภาพกราฟิกสามมิติ
  ใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์
7. สมชายมีอาชีพเป็นนักสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อช่วยในการทำงาน สมชายถือเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับใด
  ระดับผู้เล่นเกม
  ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิก
  ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิกขั้นสูง
  ระดับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานมือใหม่
8. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด อยู่ในขั้นจัดเก็บข้อมูล
  กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน
  สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4
  น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่น DVD-R
9. ผู้ประกอบอาชีพ เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้าง จากตัวเลือกต่อไปนี้ก. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ง. HTMLข. ระบบปฏิบัติการ จ. ระบบฐานข้อมูลค. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ฉ. ภาษาจาวา (Java)
  ข้อ ก. และ ค.
  ข้อ ข. และ จ.
  ข้อ ค. และ ง.
  ข้อ ค. และ จ.
10. อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
  เครื่องเล่นเทป
  หน่วยขับซีดีรอม
  หน่วยความจำแบบแฟลช
  อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile