วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนควรเลือกแกะสลักวัสดุในข้อใด เพื่อนำมาวางบนโต๊ะอาหารมากที่สุด
  สบู่
  ยางลบ
  แตงโม
  เผือก
2. สีในข้อใดเหมาะสมกับการนำมาหยดสี
  สีชอล์ก
  สีฝุ่น
  สีเทียน
  สีโปสเตอร์
3. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
4. ความสมดุลของการออกแบบต้องคำนึงถึงความสมดุลกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
5. รูปร่าง คือรูปที่แสดงให้เห็นรายละเอียดต่างๆ มีลักษณะกี่มิติ
  2 มิติ
  3 มิติ
  4 มิติ
  5 มิติ
6. ถ้าครูสั่งให้นักเรียนนำดินน้ำมันมาปั้นผลไม้ในชั่วโมงศิลปะ แต่นักเรียนไม่สามารถหาดินน้ำมันได้ นักเรียนจะหาวัสดุใดมาแทนจึงจะเหมาะสมที่สุด
  แป้งสาลี
  ดินเหนียว
  กระดาษผสมกาว
  ขี้เลื่อยผสมกาว
7. ข้อใดเป็นสีกลาง
  สีดำ
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีน้ำเงิน
8. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก ข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์
  ขิง
  เผือก
  แตงกวา
  ยางลบ
9. การเขียนภาพระบายสี นิยมตัดเส้นด้วยสีใด
  สีเขียว
  สีเหลือง
  สีดำ
  สีน้ำเงิน
10. ก่อนที่นักเรียนจะแกะสลัก นักเรียนควรทำสิ่งใดก่อน
  การออกแบบรูปทรง
  กำหนดสิ่งที่จะแกะสลัก
  ลอกแบบบนวัสดุที่เลือกไว้
  เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile