,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการแสดงเสรีภาพอย่างเหมาะสม
  ปอและเพื่อนๆ ไปวิ่งเพื่อการกุศลในวันเด็กแห่งชาติ
  เม่นและเพื่อนๆ ปีนเกาะกลางเพื่อข้ามถนนให้ทันไปโรงเรียน
  ป้อมและเพื่อนๆ ชวนกันแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ถนนปากซอยในวันหยุด
  ม้าและเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันไปเล่นทายผลฟุตบอลเพื่อหารายได้พิเศษ
2. ยายน้อยรับซื้อกล้วยจากชาวสวนมาทำกล้วยบวชชีบรรจุถุงขายที่หน้าบ้าน ยายน้อยมีบทบาทอย่างไร
  2
  เป็นผู้ผลิตสินค้า
  เป็นผู้กระจายสินค้า
  เป็นผู้ผลิตบริการ
3. บริการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กับเด็กทุกคนคือข้อใด
  อาหาร
  เครื่องนุ่งห่ม
  ยารักษาโรค
  การศึกษา
4. การประดับธงชาติหน้าบ้านในวันสำคัญต่างๆ แสดงถึงคุณธรรมข้อใด
  คุณธรรม
  คารวธรรม
  ปัญญาธรรม
  สามัคคีธรรม
5. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตย
  การประท้วงโดยนัดหยุดงาน
  การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
  การยอมรับในเสียงของคนส่วนใหญ่
  การปราศรัยแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
6. ผู้ขับขี่รถยนต์ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลือง
  เหยียบคันเร่งเต็มที่
  ชะลอรถเตรียมหยุด
  หยุดรถทันที
  ขับไปเรื่อยๆ ไม่ต้องสนใจ
7. สินค้าในข้อใดเป็นสินค้าที่ได้จาการผลิตขั้นปฐมภูมิ
  ผงซักฟอก
  แป้งมันสำปะหลัง
  ยางพาราแผ่น
  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
8. “ร่วมทุน ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ” เป็นหลักการในการดำเนินการของหน่วยงานใด
  ธนาคาร
  สหกรณ์
  ตลาด
  บริษัท
9. ข้อใดเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
  น่ารักไปเที่ยวเขาดินกับครอบครัว
  ตามใจตั้งชื่อลูกแพนด้าน้อยว่าไทยไทย
  ฟ้าใสนำพวงมาลัยไปกราบคุณครูในวันครู
  นะโมและเพื่อนๆ เล่นซ่อนหากันในวัดใกล้บ้าน
10. ข้อใดไม่จัดเป็นหน่วยธุรกิจ
  โรงรับจำนำ
  บริษัทผลิตรถยนต์
  กระทรวงพาณิชย์
  ร้านอาหารตามสั่ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile