วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

,วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน
  อะพอลโล 11 - นีล อาร์มสตรอง
  ดาวเทียมไทยคม - ประเทศไทย
  ยานสตาร์ดัส - ดาวหางวิลด์
  สปุตนิก 1 - ยูริ กาการิน
2. ยานอวกาศในข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
  สตาร์ดัส
  ลูนาร์โมดุล
  วอยเอเจอร์
  แคสสินี
3. ดาวเทียมไอพีสตาร์เป็นของประเทศใด
  ไทย
  อินโดนีเซีย
  รัสเซีย
  อังกฤษ
4. วัตถุจากอวกาศที่ตกลงมายังพื้นโลกเรา เรียกว่าอย่างไร
  UFO
  ดาวตก
  ผีพุ่งไต้
  อุกกาบาต
5. ข้อใดไม่อยู่ในระบบสุริยะ
  ดาวนพเคราะห์
  ดาวเคราะห์น้อย
  ดวงจันทร์
  ดาวเหนือ
6. เลนส์ที่สำคัญที่ใช้ประดิษฐ์กล้องดูดาวอย่างง่ายคือเลนส์ชนิดใด
  เลนส์เว้า 2 อัน
  เลนส์เว้า 2 อัน เลนส์นูน 1 อัน
  เลนส์นูน 2 อัน
  เลนส์เว้า 1 อัน เลนส์นูน 1 อัน
7. การศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า คือข้อใด
  ดาราศาสตร์
  พฤกษศาสตร์
  ตรรกศาสตร์
  พันธุศาสตร์
8. ดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ได้แก่ดาวอะไร
  ดาวเสาร์
  ดาวพุธ
  ดาวพฤหัสบดี
  ดาวอังคาร
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ดาวเทียมมีประโยชน์ 2 ด้าน คือ ด้านโทรทัศน์และด้านวิทยุกระจายเสียง
  ยานอวกาศคือยานที่ทำขึ้นเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลก
  เทคโนโลยีอวกาศคือการสำรวจวัตถุในชั้นบรรยากาศ
  ดาวเทียมคือห้องทดลองที่บรรจุอุปกรณ์เอาไว้ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก
10. ดาวเคราะห์ดวงใดที่ได้ฉายาว่า "เตาไฟแช่แข็ง"
  ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวอังคาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile