วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

,วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บัญชีวัตถุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตเรียงลำดับ ดังนี้(1) ไม้(2) โลหะต่างๆ(3) ผ้าแพร(4) ผ้าสักหลาด(5) ผ้าฝ้ายถ้าเรานำวัตถุไม้มาถูกับผ้าฝ้าย ไม้จะแสดงอำนาจไฟฟ้าชนิดใด
  ไม่เกิดประจุ
  ประจุบวก
  เกิดทั้งประจุบวกและประจุลบ
  ประจุลบ
2. ดาวเทียมไอพีสตาร์เป็นของประเทศใด
  ไทย
  อินโดนีเซีย
  รัสเซีย
  อังกฤษ
3. เชื้อเพลิงที่ใช้ส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศ คือเชื้อเพลิงชนิดใด
  คาร์บอนผสมกับออกซิเจนเหลว
  ก๊าซมีเทนผสมกับไนโตรเจนเหลว
  ก๊าซไนโตรเจนผสมออกเทน
  ไฮโดรเจนเหลวผสมออกซิเจนเหลว
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ดาวเทียมมีประโยชน์ 2 ด้าน คือ ด้านโทรทัศน์และด้านวิทยุกระจายเสียง
  ยานอวกาศคือยานที่ทำขึ้นเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลก
  เทคโนโลยีอวกาศคือการสำรวจวัตถุในชั้นบรรยากาศ
  ดาวเทียมคือห้องทดลองที่บรรจุอุปกรณ์เอาไว้ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก
5. วัตถุจากอวกาศที่ตกลงมายังพื้นโลกเรา เรียกว่าอย่างไร
  UFO
  ดาวตก
  ผีพุ่งไต้
  อุกกาบาต
6. ยานอวกาศดีปอิมแพคถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อใด
  1 พฤษภาคม 2546
  2 พฤษภาคม 2547
  11 สิงหาคม 2548
  12 มกราคม 2548
7. เลนส์ที่สำคัญที่ใช้ประดิษฐ์กล้องดูดาวอย่างง่ายคือเลนส์ชนิดใด
  เลนส์เว้า 2 อัน
  เลนส์เว้า 2 อัน เลนส์นูน 1 อัน
  เลนส์นูน 2 อัน
  เลนส์เว้า 1 อัน เลนส์นูน 1 อัน
8. ดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ได้แก่ดาวอะไร
  ดาวเสาร์
  ดาวพุธ
  ดาวพฤหัสบดี
  ดาวอังคาร
9. การศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า คือข้อใด
  ดาราศาสตร์
  พฤกษศาสตร์
  ตรรกศาสตร์
  พันธุศาสตร์
10. สัตว์ที่ถูกส่งไปในอวกาศชนิดแรก คือข้อใด
  แมว
  กระต่าย
  สุนัข
  หนู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile