แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ที่มีประจำเดือนแล้ว เกิดอาการปวดท้องเนื่องมาจากสาเหตุใด
  เสียเลือดมาก
  มดลูกมีการบีบตัว
  พิษที่เกิดจากเลือดเสีย
  ผนังมดลูกจะบางกว่าปกติขณะมีประจำเดือน
2. ถ้าเศษผงเข้าตาและฝังบริเวณเนื้อของตา ควรปฐมพยาบาลอย่างไร
  ขยี้ตาแรงๆ
  หยอดยาหยอดตา
  พยายามเขี่ยเอาเศษผงออก
  ใช้สำสีวางบนตาที่หลับแล้วปิดด้วยผ้าก๊อซ
3. โรคเอดส์ เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด
  ไวรัส
  เชื้อรา
  แบคทีเรีย
  ริกเกตเซีย
4. หากมีอาการปวดศีรษะที่รุนแรง ควรปฏิบัติตนอย่างไร
  ผ่อนคลาย
  ไปพบแพทย์
  การออกกำลังกาย
  การรับประทานยา
5. โรงพยาบาลของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอมีเตียงคนไข้ ๓๕๐ เตียง จัดเป็นโรงพยาบาลประเภทใด
  โรงพยาบาลศูนย์
  โรงพยาบาลทั่วไป
  โรงพยาบาลระดับอำเภอ
  โรงพยาบาลระดับจังหวัด
6. ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อข้อใดถูกต้องที่สุด
  กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม
  กรรมพันธุ์และพฤติกรรมสุขภาพ
  กรรมพันธุ์ พฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
  กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
7. อาชีพใดที่มีโอกาสเสี่ยงกับมลพิษทางอากาศมากที่สุด
  ช่างตัดผม
  ช่างซ่อมรถยนต์
  ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
8. หน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพหน่วยงานใดที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก
  สถานีอนามัย
  ศูนย์สุขภาพชุมชน
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
  ศูนย์บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
9. การที่โรงงานอุตสาหกรรมมีบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ จัดเป็นการแก้ปัญหาตามข้อใด
  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
  การแก้ปัญหาด้วยการจัดการ
  การควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ข้อใดจัดว่าเป็นมลพิษทางน้ำ
  คลื่นยักษ์สึนามิ
  น้ำท่วมหลายจังหวัด
  คนจมน้ำตายที่วังน้ำวน
  น้ำเน่าเสียจนทำให้ปลาตาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile