พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

,พรบ.ลูกเสือ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนกี่คน
  7 คน
  ไม่เกิน 7 คน
  15 คน
  ไม่เกิน 15 คน
2. ใครทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  รองนายรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. สำนักงานลูกเสือจังหวัดตั้งอยู่ที่ใด
  ค่ายลูกเสือจังหวัด
  ศาลากลางจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ดำรงตำแหน่งใด
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัด
  ผู้บังคับบัญชาจังหวัด
  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด
  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด
5. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นใดที่มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน
  ชั้นที่ 1
  ชั้นที่ 2
  ชั้นที่ 3
  ชั้นที่ 4
6. เหรียญลูกเสือสดุดี มีลำดับเป็นกี่ชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ มีลัษณะเหรียญเป็นรูปทรงใด
  กลม
  รี
  รูปไข่
  รูปไข่ 2 ชั้น
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติมีกี่คน
  15 คน
  ไม่เกิน 15 คน
  80 คน
  ไม่เกิน 80 คน
9. ผู้ซึ่งได้ทำความดีความชอบทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง สมควรได้รับเหรียญลูกเสือชั้นใด
  ชั้นที่ 1
  ชั้นที่ 2
  ชั้นที่ 3
  ชั้นที่ 4
10. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 เป็นฉบับที่เท่าใด
  ฉบับที่ 2
  ฉบับที่ 3
  ฉบับที่ 4
  ฉบับที่ 5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile