เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เกมกระโดดเชือก เป็นเกมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ของอวัยวะคู่ใด
  ตากับแขน
  ตากับมือ
  ตากับขา
  ขากับแขน
2. เวลาใดที่ควรทำกิจกรรมนันทนาการ
  เวลาเรียน
  เวลาเช้า
  เวลาเย็น
  เวลาว่าง
3. กิจกรรมนันทนาการมุ่งหวังประโยชน์ในแง่ใด
  ความเพลิดเพลิน
  ความสามัคคี
  ความขยัน
  ความมีน้ำใจนักกีฬา
4. กิจกรรมนันทนาการในข้อใดช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
  แกะสลัก
  เล่นเกม
  อ่านหนังสือ
  เล่นดนตรี
5. เหตุใดการเล่นไพ่จึงไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
  ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  เป็นอบายมุข
  ไม่ส่งเสริมสติปัญญา
  ทำคนเดียวไม่ได้
6. ถ้ากลุ่มของเพื่อนเล่นเกมชนะกลุ่มของนักเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร
  ขอให้แข่งขันใหม่
  แสดงความยินดีกับเพื่อน
  ต่อว่าเพื่อนว่าเล่นโกง
  เดินหนีจากสถานที่แข่งขันทันที
7. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการวางแผนก่อนเล่นเกม
  เล่นเกมได้ถูกต้อง
  เล่นเกมได้ปลอดภัย
  เล่นเกมได้อย่างรุนแรง
  เล่นเกมได้สนุกสนาน
8. เหตุใดจึงควรอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเกม
  เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
  เพื่อชักจูงให้นักเรียนมีสมาธิ
  เพื่อมีเวลาเตรียมอุปกรณ์
  เพื่อฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. การเล่นเกมให้ปลอดภัย ควรคำนึงถึงสิ่งใด
  จำนวนผู้เล่น
  จำนวนกองเชียร์
  ผลการแพ้ชนะ
  กฎ กติกา
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
  เลือกปฏิบัติด้วยตนเอง
  ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
  เป็นอาชีพ
  ทำในเวลาว่าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile