เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้ากลุ่มของเพื่อนเล่นเกมชนะกลุ่มของนักเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร
  ขอให้แข่งขันใหม่
  แสดงความยินดีกับเพื่อน
  ต่อว่าเพื่อนว่าเล่นโกง
  เดินหนีจากสถานที่แข่งขันทันที
2. เกมกระโดดเชือก เป็นเกมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ของอวัยวะคู่ใด
  ตากับแขน
  ตากับมือ
  ตากับขา
  ขากับแขน
3. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการวางแผนก่อนเล่นเกม
  เล่นเกมได้ถูกต้อง
  เล่นเกมได้ปลอดภัย
  เล่นเกมได้อย่างรุนแรง
  เล่นเกมได้สนุกสนาน
4. เหตุใดจึงควรอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเกม
  เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
  เพื่อชักจูงให้นักเรียนมีสมาธิ
  เพื่อมีเวลาเตรียมอุปกรณ์
  เพื่อฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. การเล่นเกมให้ปลอดภัย ควรคำนึงถึงสิ่งใด
  จำนวนผู้เล่น
  จำนวนกองเชียร์
  ผลการแพ้ชนะ
  กฎ กติกา
6. ถ้านักเรียนชนเพื่อนจนล้มขณะเล่นเกม นักเรียนควรทำอย่างไร
  ขอโทษเพื่อน
  ทำตัวเฉยๆ
  ต่อว่าเพื่อนว่าซุ่มซ่าม
  แจ้งกรรมการว่าเพื่อนชนเราก่อน
7. เวลาใดที่ควรทำกิจกรรมนันทนาการ
  เวลาเรียน
  เวลาเช้า
  เวลาเย็น
  เวลาว่าง
8. ข้อใดเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก
  เลี้ยงปลา
  โต้วาที
  แข่งกีฬา
  ออกค่ายพักแรม
9. ถ้าต้องการเล่นกีฬาแชร์บอลให้เก่ง ควรเริ่มฝึกจากการเล่นเกมใดเป็นพื้นฐาน
  เกมฟุตบอลพิษ
  เกมเรียกเบอร์เขี่ยบอล
  เกมสี่เหลี่ยมหลบบอล
  เกมรับบอลส่งมุม
10. ข้อใดเป็นหลักการเลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
  ครูสั่ง
  ตนเองชอบ
  เพื่อนบังคับ
  ต้องการรายได้เสริม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile