สารรอบตัวเรา และอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การระเหิดใช้ในการแยกสิ่งใดไม่ได้
  ลูกเหม็น
  พิมเสน
  การบูร
  กะทิ
2. ใครใช้สารได้ไม่ถูกต้อง
  ข้าวสวยนำผงซักฟอกสำหรับซักผ้า มาใช้ล้างจานและล้างมือ
  จูนใช้แชมพูสำหรับสุนัข มาใช้สระผมของตัวเอง
  โอ๊กไม่เขย่าขวดยาที่มีตะกอนก่อนดื่ม
  ถูกทุกข้อ
3. การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่าอะไร
  การหลอมเหลว
  การกลายเป็นไอ
  การเดือด
  การควบแน่น
4. การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำสารกี่ชนิดมาผสมกัน
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
5. การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเรียกว่าอะไร
  การหลอมเหลว
  การกลายเป็นไอ
  การเดือด
  การควบแน่น
6. เราจะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารได้อย่างไร
  ไม่นำน้ำฝนที่รองได้จากท้องฟ้ามาดื่มโดยตรง
  ไม่นำขวดบรรจุเครื่องดื่มที่ปิดฝาสนิทไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
  จัดเก็บสารพิษไว้ในที่ที่ปลอดภัย
  ถูกทุกข้อ
7. สารในข้อใดขณะใช้เราต้องมีความระมัดระวังมากที่สุด
  แป้ง
  น้ำยาล้างจาน
  สบู่
  ยาฆ่าแมลง
8. วิธีการใดที่เป็นวิธีการแยกของแข็งที่มีขนาดต่างกันออกจากกัน เช่น แยกเม็ดกรวดออกจากทราย
  การร่อน
  การกรอง
  การตกตะกอน
  การระเหิด
9. สารในข้อใดมีสมบัติเป็นกรด
  น้ำยาล้างห้องน้ำ
  น้ำสบู่
  น้ำหวาน
  น้ำปลา
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกรด
  มีค่า pH เท่ากับ 7
  มีค่า pH น้อยกว่า 7
  มีค่า pH มากกว่า 7
  ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile