สารรอบตัวเรา และอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเรียกว่าอะไร
  การหลอมเหลว
  การกลายเป็นไอ
  การเดือด
  การควบแน่น
2. ใครใช้สารได้ไม่ถูกต้อง
  ข้าวสวยนำผงซักฟอกสำหรับซักผ้า มาใช้ล้างจานและล้างมือ
  จูนใช้แชมพูสำหรับสุนัข มาใช้สระผมของตัวเอง
  โอ๊กไม่เขย่าขวดยาที่มีตะกอนก่อนดื่ม
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกรด
  มีค่า pH เท่ากับ 7
  มีค่า pH น้อยกว่า 7
  มีค่า pH มากกว่า 7
  ไม่มีข้อถูก
4. การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำสารกี่ชนิดมาผสมกัน
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
5. การระเหิดใช้ในการแยกสิ่งใดไม่ได้
  ลูกเหม็น
  พิมเสน
  การบูร
  กะทิ
6. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  สารที่เป็นกรดมักมีลักษณะลื่นมือ และมีรสฝาด
  กระป๋องฉีดยุง เมื่อใช้หมดแล้วควรนำไปเผาไฟ
  สารที่เป็นเบสจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
  ยาที่มีฉลากสีแดงสามารถรับประทานได้
7. ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำส้มสายชูควรทำมาจากวัสดุใด
  กระดาษ
  โลหะ
  แก้ว
  พลาสติก
8. ข้อใดคือสมบัติของของเหลว
  มีรูปร่างและปริมาตรคงที่
  มีรูปร่างไม่คงที่แต่มีปริมาตรคงที่
  มีปริมาตรและปริมาตรไม่คงที่
  ไม่มีข้อถูก
9. การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่าอะไร
  การหลอมเหลว
  การกลายเป็นไอ
  การเดือด
  การควบแน่น
10. ยาในข้อใดมีสมบัติเป็นเบส
  แอสไพริน
  ยาลดกรด
  ยาธาตุ
  ถูกทั้ง ข และ ค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile