วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2

,วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรวบข้อมูล
  ห้องอาหารใช้คอมพิวเตอร์ร้องเพลงคาราโอเกะ
  การตรวจกระดาษคำตอบที่ผู้เข้าสอบฝนด้วยดินสอดำ
  พนักงานห้างสรรพสินค้าใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งกับสินค้า
  บรรณารักษ์ห้องสมุดเช็คการยืมหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์
2. บริการใดบนอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง
  การสืบค้นข้อมูลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
  การคัดลอกข้อมูลเรื่องการขยายพันธุ์พืช
  การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
  การลงทะเบียนเรียน
3. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  ต้องใช้ต้นทุนในการวางระบบสูงจึงจะทำงานได้ดี
  ต้องใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลจำนวนมาก
  เครื่องคอมพิวเตอร์กินกระแสไฟฟ้ามากทำให้สิ้นเปลือง
  ต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญสูงปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์
4. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E?mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
5. การดาวน์โหลดภาพนิ่งในอินเตอร์เน็ต ใช้คำสั่งใด
  Save Background As
  Copy
  Copy Background
  Save Picture As
6. ข้อใดคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
  มินิคอมพิวเตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์
  โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์
7. ช่อง CC มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใช้ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E-mail
  ใช้เมื่อต้องการส่ง E-mail ถึงผู้รับมากกว่า 1 คน
  ใช้ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใช้เมื่อต้องการส่ง E-mail Address ของผู้รับ
8. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต
  ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
  ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
9. ในโปรแกรมการรับส่ง E-mail ช่อง To มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E?mail
  ใส่ E-mail Address ของผู้รับสำเนา
  ใส่ E-mail Address ของผู้รับ
10. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E?mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile