ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน
  สุโขทัย - อยุธยา
  เชียงใหม่ - อยุธยา
  สหรัฐ - อยุธยา
  เขมร - อยุธยา
2. ระบบใดมีขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
  ระบบทาส
  ระบบไพร่
  ระบบศักดินา
  ระบบบรรณาการ
3. พระโอรสของพระเจ้าอู่ทองที่ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์คือใคร
  สมเด็จพระรามราชา
  สมเด็จพระราเมศวร
  ขุนหลวงพะงั่ว
  พระเจ้าทองลัน
4. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งแรกเมื่อปีใด
  2111
  2112
  2127
  2135
5. กษัตริย์อยุธยามีทั้งสิ้นกี่ราชวงศ์
  3 ราชวงศ์
  4 ราชวงศ์
  5 ราชวงศ์
  6 ราชวงศ์
6. กรุงเสียอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 เมื่อปีใด
  2310
  2112
  2230
  2309
7. อยุธยามีความสัมพันธ์ทางการค้าแบบรัฐบรรณาการกับชาติใด
  จีน
  พม่า
  โปรตุเกส
  ฝรั่งเศส
8. เจ้าสามพระยาทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงเมืองใด
  พิษณุโลก
  สุพรรณบุรี
  เชียงใหม่
  สุโขทัย
9. กรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงเพราะเหตุใดสำคัญที่สุด
  การขาดความสามัคคีของคนในชาติ
  ไส้ศึกพม่าแฝงตัวเข้ามา
  การขาดการฝึกซ้อมรบ
  การขาดกำลังทหารสนับสนุนจากเมืองต่างๆ
10. ตำราเรียนเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร
  มิลินทปัญหา
  สมุทรโฆษคำฉันท์
  จินดามณี
  กาพย์เห่เรือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile