แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/2

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นคำประณามต่อว่าผู้หญิงที่มีความรุนแรงที่สุด
  ไม่เป็นลูกผู้หญิง
  ไม่รักนวลสงวนตัว
  ไม่มีความเป็นกุลสตรี
  ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี
2. ผู้หญิงประเภทใดที่สังคมไทยมักเปรียบเทียบว่าเหมือนนางวันทอง นางโมราห์ และนางกากี
  ผู้หญิงที่มีเสน่ห์แรง
  ผู้หญิงที่ใบหน้าสวย
  ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน
  ผู้หญิงที่ไม่เอาใจใส่ดูแลสามี
3. ปัญหาสำคัญที่เกิดกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือบุคคลใด
  ไอที
  อารมณ์
  ผู้ใหญ่
  สารเสพติด
4. ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของการวางแผนครอบครัว
  วางแผนว่าจะมีลูกกี่คน
  วางแผนว่าจะมีลูกเมื่อไร
  วางแผนว่าจะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด
  วางแผนว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังแต่งงานแล้ว
5. ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือบุคคลใด
  เพื่อน
  ตำรวจ
  ตัวของวัยรุ่นเอง
  พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
6. เกรียงไกรอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๖๒ เซนติเมตร ศีรษะเขาควรจะมีความยาวประมาณเท่าใด
  ๒๑ เซนติเมตร
  ๒๔ เซนติเมตร
  ๒๗ เซนติเมตร
  ๓๐ เซนติเมตร
7. ข้อใดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมากที่สุด
  ถุงยางอนามัย
  ยาฉีดคุมกำเนิด
  ยาเม็ดคุมกำเนิด
  ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
8. วัยรุ่นจะหยุดการเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่ออายุประมาณเท่าใด
  ๑๔ - ๑๖ ปี
  ๑๕ - ๑๗ ปี
  ๑๗ - ๒๐ ปี
  ๒๐ - ๒๕ ปี
9. ความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
  สมัยก่อนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  สมัยก่อนผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน
  สมัยก่อนผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน
  สมัยปัจจุบันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกประการ
10. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั้นมีผลมาจากสิ่งใด
  ฮอร์โมนเพศ
  การเจริญเติบโตของวัยรุ่น
  สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile