เรื่อง นานาวัสดุ ป.5 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัสดุในข้อใดควรนำมาทำฉนวนความร้อน
  เงิน
  ทองเหลือง
  พลาสติก
  อะลูมิเนียม
2. สิ่งของในข้อใดมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
  ทัพพีโลหะ
  ลูกแก้ว
  ตะปู
  โฟม
3. เมื่อนำวัสดุ A ไปขูดวัสดุ B ทำให้วัสดุ B เป็นรอย และเมื่อนำวัสดุ C ไปขูดวัสดุ A ทำให้วัสดุ A เป็นรอย ข้อใดเรียงลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง
  A ? B ? C
  C ? B ? A
  B ? A ? C
  C ? A ? B
4. วัสดุในข้อใดที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด เมื่อมีขนาดและความยาวเท่ากัน
  ยางรัดของ
  เส้นเอ็น
  เชือกฟาง
  เส้นไหม
5. สิ่งของในข้อใดใช้ประโยชน์จากสมบัติการนำความร้อนของวัสดุ
  ของเล่นเด็ก
  เครื่องนอน
  ภาชนะหุงต้ม
  ของตกแต่งบ้าน
6. จากข้อ 12. เป็นการแสดงถึงสมบัติในด้านใดของวัสดุ
  ความแข็ง
  ความเหนียว
  ความยืดหยุ่น
  ความหนาแน่น
7. วัสดุที่นำความร้อนได้ดี มักจะมีสมบัติใดควบคู่กันไปด้วย
  นำไฟฟ้าได้ดี
  มีความหนาแน่นสูง
  มีความยืดหยุ่นสูง
  มีความแข็งมาก
8. นำช้อน A และ B ไปลนไฟ พบว่าช้อน B นำความร้อน แต่ช้อน A ไม่ร้อน อยากทราบว่าช้อน A และ B น่าจะเป็นช้อนที่ทำมาจากวัสดุในข้อใดตามลำดับ
  พลาสติก ไม้
  ไม้ พลาสติก
  พลาสติก โลหะ
  โลหะ พลาสติก
9. สิ่งของในข้อใดทำจากวัสดุมากกว่า 1 ชนิด
  กรรไกร
  ยางลบ
  หวีที่ทำจากไม้
  ไม้บรรทัดพลาสติก
10. การที่เรานำเพชรมาใช้ในการตัดกระจก เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุข้อใด
  ความหนาแน่น
  ความยืดหยุ่น
  ความเหนียว
  ความแข็ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile