ไทยกับอาเซียน บทที่6

,supun,supun คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ?
  อินเดีย จีน
  เเคนาดา สหภาพยุโรป
  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
  ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์
2. ไทยได้เข้าสู้ประชาคมอาเซียนเมือไร
  31 ธันวาคม 2558
  1 ธันวาคม 2558
  1 ธันวาคม 2557
  31 ธันวาคม 2557
3. สีบนพื้นธงอาเซียนมีกี่สี
  3 สี
  4 สี
  5 สี
  6 สี
4. กาโด กาโด (Gado Gado) เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของประเทศใด?
  เวียดนาม
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
5. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน?
  เวียดนาม
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
6. ในการก่อตั้งอาเซียน ดำเนินการโดยประเทศสมาชิกกี่ประเทศ
  5 ประเทศ
  7 ประเทศ
  9 ประเทศ
  10 ประเทศ
7. การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศไทยมีทักษะอะไร ?
  การท่องเที่ยว การบิน
  อิเล็กทรอนิกส์ ประมง
  เกษตร ประมง
  ไม้ ยาง
8. ชื่อย่อของ เขตการลงทุนอาเซียน คือข้อใด
  AIA
  IAI
  AEC
  AECAN
9. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA ?
  ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
  นายอานันท์ ปันยารชุน
10. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA ?
  ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
  นายอานันท์ ปันยารชุน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile