ประวัติศาสตร์ไทย

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อำนาจประชาธิปไตยใครแต่งตั้งขึ้น
  พระมหากษัตริย์
  รัฐบาล
  ประชาชน
  นายกฯ
2. การไหว้เพื่อนควรพนมมือไว้ที่ใด
  อก
  คาง
  จมูก
  คิ้ว
3. รัชกาลใดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  4
  8
  7
  1
4. พระปิยะมหาราชคือ
  ร.5
  ร.6
  ร.7
  ร.8
5. ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญจะเกิดผลอย่างไร
  ประเทศเจริญก้าวหน้า
  เกดความเดือดร้อนในสังคม
  ไม่มีปัญหา
  ถูกทุกข้อ
6. รัชกาลใดมีการเลิกทาส
  ร.5
  ร.6
  ร.7
  ร.8
7. การกราบพระเรียกว่า
  การกราบนมัสการ
  การกราบเบจญจางคประดิษฐ์
  กราบหลวง
  ไม่มีข้อถูก
8. รัตนโกสินทร์แบ่งเป็นกี่ระยะ
  1
  4
  6
  3
9. รัตนโกสิทร์ตั้งมาประมาณกี่ปีแล้ว
  200
  80
  300
  500
10. การไหว้ครูควรอยู่ในระดับใด
  ระดับ1
  ระดับ2
  ระดับ3
  ระดับ4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile