ประวัติศาสตร์ไทย

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกราบพระเรียกว่า
  การกราบนมัสการ
  การกราบเบจญจางคประดิษฐ์
  กราบหลวง
  ไม่มีข้อถูก
2. รัตนโกสินทร์แบ่งเป็นกี่ระยะ
  1
  4
  6
  3
3. รัชกาลใดมีการเลิกทาส
  ร.5
  ร.6
  ร.7
  ร.8
4. รัตนโกสิทร์ตั้งมาประมาณกี่ปีแล้ว
  200
  80
  300
  500
5. การไหว้เพื่อนควรพนมมือไว้ที่ใด
  อก
  คาง
  จมูก
  คิ้ว
6. พระปิยะมหาราชคือ
  ร.5
  ร.6
  ร.7
  ร.8
7. อำนาจประชาธิปไตยใครแต่งตั้งขึ้น
  พระมหากษัตริย์
  รัฐบาล
  ประชาชน
  นายกฯ
8. ประวัติศาสตร์ไทย
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
9. รัชกาลใดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  4
  8
  7
  1
10. การไหว้ครูควรอยู่ในระดับใด
  ระดับ1
  ระดับ2
  ระดับ3
  ระดับ4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile