สมบัติของสารและการจำแนกสาร

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสารเนื้อเดียว
  อาจมีสารเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันก็ได้
  มองด้วยตาเปล่าเห็นเนื้อสารกลมกลืนกัน? ไม่แยกเป็นส่วนๆ
  สารที่เป็นส่วนประกอบมีเพียงสถานะ คือ ของแข็งและของเหลว
  แบ่งได้เป็น 2 ชนิด? คือ สารบริสุทธิ์ กับ สารละลาย
2. สารข้อใดต่อไปนี้ เป็นสารเนื้อผสมทั้งหมด
  น้ำหวาน? นมสด? แกงจืดวุ้นเส้น
  ข้าวผัด? น้ำอัดลม? ลอดช่องน้ำกะทิ
  ยำวุ้นเส้น? น้ำสลัด? น้ำแข็งใส
  น้ำตาลทราย? ข้าวสาร? ?น้ำกลั่น
3. ถ้าใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ สารในข้อใดเป็นสารประเภทเดียวกัน
  ถ่าน? ทองเหลือง? เพชร
  อากาศ? ฟิวส์?? กำมะถัน
  ดินน้ำมัน?? น้ำโคลน? น้ำแป้ง
  น้ำตาล ?น้ำส้ม ?น้ำกลั่น
4. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
  การเผากระดาษ
  การเดือดของน้ำ
  การละลายน้ำของสารจุนสี
  การทุบดินน้ำมัน
5. สารบริสุทธิ์ในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ
  ออกซิเจน
  น้ำ
  ทอง
  คาร์บอน
6. ข้อใดเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างธาตุกับสารประกอบได้ถูกต้อง
  ธาตุเป็นสารเนื้อเดียว? สารประกอบเป็นสารเนื้อผสม
  ธาตุเป็นสารบริสุทธิ์? สารประกอบเป็นสารไม่บริสุทธิ์
  ธาตุมีเพียง 1 อะตอม? สารประกอบมีตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไป
  ธาตุเกิดจากสารเพียงชนิดเดียว? สารประกอบเกิดจากธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
7. สารใดสามารถเคลื่อนที่ผ่านเซลโลเฟนได้
  น้ำส้มคั้น
  น้ำอบไทย
  น้ำส้มสายชู
  น้ำสลัด
8. "ครูแนนต้องการน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 10 % โดยปริมาตร ถ้าครูแนนต้องการทำน้ำเชื่อมสำหรับงาน???????????? ??????????????? ปาร์ตี้ โดยเตรียมน้ำไว้ 2,700 ลบ.ซม. ครูแนนต้องเตรียมน้ำตาลเท่าไร"
  270? ลบ.ซม.
  300? ลบ.ซม.
  "1,500? ลบ.ซม."
  "2,400? ลบ.ซม."
9. ข้อความใดไม่เป็นลักษณะของคอลลอยด์
  เป็นสารที่มีขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุด
  มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง? ของเหลว? ก๊าซ
  ควันจัดเป็นคอลลอยด์ประเภทแอโรซอล
  กรองผ่านกระดาษกรองแต่ไม่ผ่านแผ่นเซลโลเฟน
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมบัติของสารละลายกรด
  ทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชได้สารละลายขุ่น
  สามารถกัดกร่อนโลหะ? หินปูนได้
  ส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว และนำไฟฟ้าได้
  เปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile