เรื่อง มารยาทชาวพุทธ ป.5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ประนมมือ - อัญชลี
  กราบ - อภิวาท
  ไหว้ - วันทา
  ไหว้ - อัญชลี
2. ดอกไม้ในข้อใด นิยมนำมาบูชาพระ
  ดอกทานตะวัน
  ดอกกุหลาบ
  ดอกดาวเรือง
  ดอกบัว
3. การกราบศพคฤหัสถ์กราบอย่างไร
  กราบตั้งมือ 3 ครั้ง
  กราบตั้งมือ 1 ครั้ง
  กราบแบบมือ 3 ครั้ง
  กราบแบบมือ 1 ครั้ง
4. การจัดที่บูชาพระรัตนตรัย สิ่งใดที่ต้องตั้งไว้สูงที่สุด
  พระพุทธรูป
  แจกันดอกไม้
  กระถางธูป
  เชิงเทียน
5. ในการกราบพระรัตนตรัย ผู้ชายนั่งในท่าใด
  นั่งท่าเทพบุตร
  นั่งท่าเทพธิดา
  นั่งขัดสมาธิ
  นั่งพับเพียบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile