o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
Ӫᨧ
- ͺش§ 5
- ͡駪 йʡŢͧӢͺ кǨͺ
- ͺ§ 300 ¹ش §ҡش
- ҷӢͺú кǨͺ
- Ӣͺ㹡÷Ӣͺ§ 30 ҷ ҡԹ кǨͺ
- աõǨӵͺ ккѹ֡ Фṹŧҹ ش
- ࡳѴԹҹ÷ͺ 50 2.5 ͢
ҡͧþѺͧŤṹ ôͧ Computer 㹡÷ͺըӹǹͷͺӹǹ 20 ͢ ШʴѺҹࡳͺҹ ࡳͺ 50 2.5 ͢ ԡӹǹͷͺ
1. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือข้อใด
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
  กำหนดบทลงโทษอย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม
2. นาย ก ออกแรง 50 นิวตัน เข็นรถให้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 1 เมตร จงหางานที่นาย ก. ใช้ในการเข็นรถ
  20 นิวตันเมตร
  30 นิวตันเมตร
  40 นิวตันเมตร
  50 นิวตันเมตร
3. แรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณใดมีค่ามากที่สุด
  ที่ระดับน้ำทะเลสูงสุด
  ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง
  ที่ระดับความสูง 50 เมตร
  ที่ระดับความสูง 100 เมตร
4. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1 ตัน แล่นด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาพลังงานจลน์ของรถยนต์คันนี้
  10,000 จูล
  30,000 จูล
  50,000 จูล
  100,000 จูล
5. แรงลอยตัวของของเหลวจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ปริมาตรของของเหลว
  ความหนาแน่นของของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่จมในของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่ลอยในของเหลว
ͧ͡ йʡŢͧӢͺ зӤúء
֧еǨ кѹ֡š÷Ӣͺ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile