วิทยาศาสตร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. จำนวนรอบของขดลวดทองแดงที่พันรอบตะปูของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลให้ความแรงของแม่เหล็กมีค่าน้อยที่สุดคือข้อใด
  400 รอบ
  200 รอบ
  300 รอบ
  100 รอบ
2. ต้องการทำภาชนะเพื่อให้เก็บความร้อนไว้ได้นานควรทำจากวัสดุชนิดใด
  ทองเหลือง
  เหล็ก
  พลาสติก
  กระเบื้องเคลือบ
3. ถ้าต้องการศึกษาว่า “พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินต่างชนิดกันหรือไม่” ควรออกแบบการทดลองอย่างไร
  ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินต่างชนิดกัน
  ปลูกพืช 2 ชนิดในดินชนิดเดียวกัน
  ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินผสมเหมือนกัน
  ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินชนิดเดียวกันแต่ใส่ปุ๋ยต่างกัน
4. โรคใดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  โรคกล้ามเนื้อลีบ
  โรคเหน็บชา
  เบาหวาน
  โรคเลือดใส
5. ศูนย์กลางของระบบสุริยะคือ
  ดวงอาทิตย์
  ดาวพฤหัส
  โลก
  ดวงจันทร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile