วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ระยะเวลาในการโคจรรอบโลกของดาวเทียมขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ข้อ 1) และ ข้อ 2) ถูก
  ความทนทานของวัสดุที่ใช้
  ขนาด
  ระยะห่างวงโคจรรอบโลก
2. ดาวเคราะห์ดวงใดที่ได้ฉายาว่า "เตาไฟแช่แข็ง"
  ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวอังคาร
3. ยานอวกาศที่สำรวจดาวหางฮัลเลย์ มีชื่อว่าอย่างไร
  แคสสินี
  ลูนาร์ โปรสเปกเตอร์
  จอตโต
  ดิสคัฟเวอรี
4. ดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ได้แก่ดาวอะไร
  ดาวเสาร์
  ดาวพุธ
  ดาวพฤหัสบดี
  ดาวอังคาร
5. ยานอวกาศดีปอิมแพคถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อใด
  1 พฤษภาคม 2546
  2 พฤษภาคม 2547
  11 สิงหาคม 2548
  12 มกราคม 2548
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile