วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ดาวเทียมไอพีสตาร์เป็นของประเทศใด
  ไทย
  อินโดนีเซีย
  รัสเซีย
  อังกฤษ
2. ดาวหางเทมเปิม-1 เป็นดาวหางที่ค้นพบดวงที่เท่าไหร่ของระบบสุริยะ
  ดวงที่ 9
  ดวงที่ 8
  ดวงที่ 10
  ดวงที่ 11
3. เชื้อเพลิงที่ใช้ส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศ คือเชื้อเพลิงชนิดใด
  คาร์บอนผสมกับออกซิเจนเหลว
  ก๊าซมีเทนผสมกับไนโตรเจนเหลว
  ก๊าซไนโตรเจนผสมออกเทน
  ไฮโดรเจนเหลวผสมออกซิเจนเหลว
4. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน
  อะพอลโล 11 - นีล อาร์มสตรอง
  ดาวเทียมไทยคม - ประเทศไทย
  ยานสตาร์ดัส - ดาวหางวิลด์
  สปุตนิก 1 - ยูริ กาการิน
5. สัตว์ที่ถูกส่งไปในอวกาศชนิดแรก คือข้อใด
  แมว
  กระต่าย
  สุนัข
  หนู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile