หลักภาษา ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำว่า " องค์การบริหารส่วนตำบล "  ตรงกับอักษรย่อในข้อใด
  อกต.
  อกบ.
  อบต.
  อกส.
2. ข้อใดใช้มาตราตัวสะกด แม่กน  ทั้งหมด
  รำคาญ-ปัญหา-นาฬิกา
  หนี-บอล-โบราณ
  คนพาล-สัญญา-ปลาวาฬ
  เจริญ-คูณ-น้ำตก
3. คำว่า "เห็ด" ใช้มาตราตัวสะกดแม่ใด
  แม่กก
  แม่กน
  แม่กด
  แม่กบ
4. คำว่า "คณะกรรมการการเลือกตั้ง"  ตรงกับอักษรย่อในข้อใด
  กกต.
  กก.
  กต.
  กกก.
5. คำว่า  "เหยือก"  ผสมด้วยสระอะไร
  สระ-เอือ
  สระ-เอีย
  สระ-ออ
  สระ-เอ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713