วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อความใดมีความหมายชัดเจนที่สุด
  โรงเรียนเธอปิดเมื่อไหร่
  ร้านนี้จำหน่ายน้ำตาล
  หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามาก
  พรุ่งนี้พบกัน ๔ โมง
2. ข้อใดมีคำซ้ำสมานยนาม
  เรามีครูดีๆ หลายคน
  ลูกๆ เดินตามแม่ไปทำงาน
  เด็กคนนี้ร้องเพลงเก๊งเก่ง
  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ
3. คำข้อใดอ่านถูกต้อง
  ปรมาภิไธย อ่าน ปะ – ระ – มา – พิ – ไท
  ดุลยพินิจ อ่าน ดุน – พิ - นิด
  โภชนาการ อ่าน โพด – ชะ – นา – กาน
  สุตกวี อ่าน สุด – ตะ – กะ - วี
4. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง
  ข้าวปลา
  นุ่มนิ่ม
  กระดุกกระดิก
  ได้เสีย
5. ประโยคในข้อใด ไม่ เน้นประธาน
  หนังสือเรื่องนี้สนุกมาก
  หนังสือเรื่องนี้ฉันชอบดู
  หนังเรื่องนี้เป็นหนังสารคดี
  หนังเรื่องนี้ยาว ๓ ชั่วโมง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713