วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง
  ข้าวปลา
  นุ่มนิ่ม
  กระดุกกระดิก
  ได้เสีย
2. ข้อใดมีคำสันธานเชื่อมความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
  กินข้าวแล้วค่อยไปตลาด
  ไปตลาดคนเดียวก็พอ
  ไปทางใต้ก็แล้วกัน
  จะไปทางเหนือหรือทางใต้
3. ข้อใดมีคำซ้ำสมานยนาม
  เรามีครูดีๆ หลายคน
  ลูกๆ เดินตามแม่ไปทำงาน
  เด็กคนนี้ร้องเพลงเก๊งเก่ง
  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ
4. ประโยคในข้อใด ไม่ เน้นประธาน
  หนังสือเรื่องนี้สนุกมาก
  หนังสือเรื่องนี้ฉันชอบดู
  หนังเรื่องนี้เป็นหนังสารคดี
  หนังเรื่องนี้ยาว ๓ ชั่วโมง
5. ข้อความใดมีความหมายชัดเจนที่สุด
  โรงเรียนเธอปิดเมื่อไหร่
  ร้านนี้จำหน่ายน้ำตาล
  หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามาก
  พรุ่งนี้พบกัน ๔ โมง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713