เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุึดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. อาหารข้อใดที่ควรรับประทาน
  อาหารที่มีรสจัด
  อาหารที่ปรุงสุกๆ ใหม่ๆ
  อาหารที่มีสีสันสวยงาม
  อาหารที่ใส่ผงชูรส
2. ผู้ที่มีสุขภาพดี มีลักษณะอย่างไร
  มีความขยัน
  มีร่างกายแข็งแรง
  มีฐานะร่ำรวย
  มีรูปร่างหน้าตาดี
3. ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีลักษณะอย่างไร
  เห็นแก่ตัว
  เชื่อมั่นในตนเองสูง
  เก็บตัวอยู่คนเดียว
  มีน้ำใจต่อผู้อื่น
4. การกินผลไม้มากๆ มีประโยชน์อย่างไร
  น้ำหนักลดลง
  ประหยัดค่าใช้จ่าย
  ขับถ่ายได้สะดวกขึ้น
  ร่างกายอบอุ่นขึ้น
5. ถ้าต้องการสารอาหารโปรตีน ควรกินอาหารข้อใด
  ถั่ว – ไข่
  ข้าว – ขนมปัง
  นม – ก๋วยเตี๋ยว
  ไก่ – น้ำมัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713