อาหารกับการดำรงชีวิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. อาหารหมู่ใด ช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  หมู่ที่ 4
  หมู่ที่ 3
  หมู่ที่ 2
  หมู่ที่ 1
2. วัตถุดิบในข้อใด ที่สามารถแปรรูปด้วยวิธีการเชื่อมได้
  มันสำปะหลัง
  ไข่เป็ด
  แตงโม
  หมูหวาน
3. ข้อใดเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน
  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
  นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันในกลุ่ม
  นักเรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
  นักเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. ข้อใดเป็นการสงวนคุณค่าของอาหารประเภทผัก
  ควรหั่นผักให้เสร็จก่อน จึงนำไปล้างทำให้สะอาด
  ไม่ควรหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆ และอย่าหั่นทิ้งไว้นาน
  การต้มหรือผัดผัก ควรตั้งไฟนานๆจนผักเปื่อย
  การล้างผักควรใช้มือขยี้ที่ใบผักเบาๆ
5. เนื้อเค็ม เป็นการแปรรูปอาหารวิธีใด
  การตากแห้ง
  การดองเค็ม
  การทำเค็ม
  การแช่อิ่ม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713