ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น

,สร้างเองและอื่นๆ,ความสำคัญของระบบประสาท คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เส้นประสาทสมอง มีกี่คู่
  2 คู่
  7 คู่
  9 คู่
  12 คู่
2. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า การหลับตา การยักคิ้ว การยิ้ม การเคี้ยว การหลั่งน้ำลาย เป็นต้น คือ
  เมดัลลา ออบลองกาตา
  ทาลามัส
  พอนส์
  เซรีบรัม
3. สมอง (Brain) แบ่งออกเป็นกี่ส่วน ได้แก่
  1 ส่วน ได้แก่สมองส่วนในกระโหลก
  2 ส่วน ได้แก่สมองส่วนในกระโหลกและก้านสมอง
  3 ส่วน ได้แก่สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนท้าย
  4 ส่วน ได้แก่สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย และก้านสมอง
4. ระบบประสาทที่ทำหน้าที่ให้หัวใจเต้นช้าลง
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
  ระบบประสาทส่วนหน้า
  ระบบประสาทส่วนปลาย
5. อยู่ด้านล่างของสมอง เป็นที่รวมของเซลล์ประสาท ทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสมองส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาท
  พอนด์
  เซรีบรัม
  ไฮโพทาลามัส
  ทาลามัส
6. ส่วนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ความจำ การมองเห็น การดมกลิ่น การเรียนรู้ การได้ยิน เป็นต้น คือ
  เซรีเบลลัม
  เซรีบรัม
  พอนส์
  ทาลามัส
7. สมอง (Brain) เป็นอวัยวะที่สำคัญและสลับซับซ้อนมาก แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
  1 ส่วน
  2 ส่วน
  3 ส่วน
  4 ส่วน
8. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า การหลับตา การยักคิ้ว การยิ้ม การเคี้ยว การหลั่งน้ำลาย เป็นต้น คือ
  เมดัลลา ออบลองกาตา
  ทาลามัส
  พอนส์
  เซรีบรัม
9. ระบบประสาทอัตโนมัติ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะในร่างกายให้เป็นปกติ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
  ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
  ระบบประสาทสมองและเส้นประสาทสมอง
  ระบบประสาทสมองและก้านสมอง
  ระบบประสาทซิมพาเทติก และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
10. ระบบประสาทที่มีการทำงานแบบเกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น ในขณะตื่นเต้น เป็นระบบประสาทแบบ
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
  ระบบประสาทนำคำสั่ง
  ระบบประสาทรับความรู้สึกจากอวัยวะภายใน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile