แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิธีทดสอบสมบัติของกรดและเบสอย่างง่ายๆ ใช้อะไรในการทดสอบ
  ใช้สารละลายเจนเชียนไวโอเลต
  ใช้โลหะสังกะสี
  ใช้กระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำน้ำเงิน
  ใช้ลิ้นชิมรสของสารละลายว่ามีรสเปรี้ยวหรือฝาด
2. สารตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายมีสถานะใด
  ของแข็ง
  ของเหลว
  สารกึ่งของเหลว
  ก๊าซ
3. สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นสารเนื้อเดียว
  น้ำกับน้ำมัน
  น้ำกับแป้งมัน
  น้ำกับน้ำตาล
  น้ำกับทรายบดละเอียด
4. ข้อใดเป็นการแยกสารโดยวิธีทางกายภาพ
  ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแยกหมึกดำเป็นสีต่างๆ
  นำน้ำทะเลมาต้มให้ได้เกลือ
  นำน้ำสีมากลั่นเพื่อแยกน้ำและสีออกจากกัน
  เขี่ยก้อนถ่านออกจากผงชอล์ก
5. ข้อใด ไม่ใช้ สมบัติของคอลลอยด์
  สามารถผ่านกระดาษกรองได้
  มีขนาดใหญ่ที่สุด
  สามารถผ่านเยื่อกระดาษเซลโลเฟนได้
  มีลักษณะเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสม
6. การกระทำข้อใดไม่เกิดผลึก
  รินน้ำปลาใส่ถ้วยแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
  เตรียมสารสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  นำสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 10 องศาสเซลเซียส มาผสมกับสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  นำสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ผสมกับสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
7. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง 60 % และสังกะสี 40 % ข้อใดกล่าวถูกต้อ
  ทองแดงเป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกว่าสังกะสี
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองแดงมีปริมาณมากกว่าทองแดง
  ทองแดงป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนทองแดง
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนสังกะสี
8. สารในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
  น้ำผงฟู น้ำปูนใส น้ำมะนาว
  น้ำปูนใส น้ำขี้เถ้า น้ำผงฟู
  น้ำมะนาว น้ำปูนใส น้ำมะขาม
  น้ำขี้เถ้า น้ำมะนาว น้ำปูนใส
9. สบู่ช่วยชำระร่างกายของเขาให้สะอาดได้อย่างไร
  สบู่มีกรดอ่อนๆ ผสมอยู่ให้ไขมันละลายในน้ำได้
  สบู่มีด่างอ่อนๆ ผสมอยู่ช่วยทำลายคราบไขมัน
  สบู่ช่วยให้สิ่งสกปรกจากร่างกายมาเกาะรวมกับสบู่
  สบู่เป็นตัวช่วยให้ไขมันละลายในน้ำได้
10. ถ้าในสารละลายโซเดียมคลอไรด์มีปริมาตร 150 cm3 มีโซเดียมคอลไรด์อยู่ 30 g จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคอลไรด์
  25 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  15 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  20 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  30 g ต่อสารละลาย 100 cm3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile