แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมคืออะไร
  ลักษณะเนื้อสาร
  น้ำหนักของสาร
  สมบัติของสาร
  อุณหภูมิของสาร
2. สารที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ ส่วนใหญ่ทำมาจากสารใด
  กรดกำมะถัน
  กรดน้ำส้ม
  กรดดินปะสิว
  กรดเกลือ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมคืออะไร
  อุณหภูมิของสาร
  ลักษณะเนื้อสาร
  สมบัติของสาร
  น้ำหนักของสาร
4. ข้อใดเป็นการแยกสารโดยวิธีทางกายภาพ
  ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแยกหมึกดำเป็นสีต่างๆ
  นำน้ำทะเลมาต้มให้ได้เกลือ
  นำน้ำสีมากลั่นเพื่อแยกน้ำและสีออกจากกัน
  เขี่ยก้อนถ่านออกจากผงชอล์ก
5. สารพิษจากยาฆ่าแมลงสามารถเข้าสู่ร่างกายของเขาในทางใดได้มากที่สุด
  ทางผิวหนัง
  ทางระบบทางเดินหายใจ
  ทางระบบย่อยอาหาร
  ทางระบบทางเดินอาหาร
6. สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นสารเนื้อเดียว
  น้ำกับน้ำมัน
  น้ำกับแป้งมัน
  น้ำกับน้ำตาล
  น้ำกับทรายบดละเอียด
7. ถ้าในสารละลายโซเดียมคลอไรด์มีปริมาตร 150 cm3 มีโซเดียมคอลไรด์อยู่ 30 g จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคอลไรด์
  25 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  15 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  20 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  30 g ต่อสารละลาย 100 cm3
8. สารในข้อใดเป็นกรดที่ได้จากพืช
  น้ำส้มสายชูจากกรดกำมะถัม
  น้ำส้มสายชูที่ทำให้พริกที่แช่เปื่อยยุ่ยง่าย
  น้ำส้มสายชูที่ไม่เปลี่ยนสีเจนเชียนไวโอเลต
  น้ำส้มคั้นที่สังเคราะห์ขึ้น
9. ข้อใดจัดเป็นสารบริสุทธิ์ประเภทสารประกอบ
  น้ำกลั่น คาร์บอน
  น้ำส้มสายชู น้ำกลั่น
  ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซคลอรีน
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกลือแกง
10. ข้อใด ไม่ใช้ สมบัติของคอลลอยด์
  สามารถผ่านกระดาษกรองได้
  มีลักษณะเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสม
  สามารถผ่านเยื่อกระดาษเซลโลเฟนได้
  มีขนาดใหญ่ที่สุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile