[บทพากย์เอราวัณ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บทพากย์เอราวัณแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องใด?มากที่สุด
  โชคลาง
  กฎแห่งกรรม
  ผีสางเทวดา
  นรก - สวรรค์
2. ช้างเอราวัณในเนื้อเรื่องตอนนี้เกิดจากการแปลงกายของใคร
  อินทรชิต
  มังกรกัณฐ์
  ไมยราพณ์
  การุณยราช
3. คำศัพท์ในข้อใดไม่เกี่ยวกับช้าง
  ชนัก
  โตมร
  กระวิน
  ตระพอง
4. ข้อใดเป็นการใช้อติพจน์
  อวยชัยถวายทิพมาลา???????? บัดนี้เธอมา? เห็นวิปริตดูฉงน
  อากาศก้องโกลาหล???????????????????????? โลกลั่นอึงอล? ?อำนาจสะท้านธรณี
  ให้องค์อนุชานารายณ์???????? เคลิบเคลิ้มวรกาย? ?จะแผลงซึ่งศัสตรศรพล
  เร่งพลโยธาพานรินทร์???????? เร่งรัดหัสดิน? วานรให้เร่งรีบมา
5. บนเศียรช้างเอราวัณมีเทพธิดาจำนวนเท่าใด
  "11,369? องค์"
  "79,583? องค์"
  "557,081? องค์"
  "3,899,567? องค์"
6. บทพากย์เอราวัณแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด
  กาพย์ยานี 11
  กาพย์ฉบัง 16
  กลอนสุภาพ
  โคลงสี่สุภาพ
7. ข้อใดกล่าวถึงช้างเอราวัณได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นช้างทรงของพระอินทร์
  เป็นช้างที่อินทรชิตเนรมิตขึ้น
  เป็นช้างที่พระอิศวรพระราชทานให้อินทรชิต
  เป็นช้างที่พระเป็นเจ้าทั้งสามพระราชทานให้อินทรชิต
8. ข้อใดเป็นการใช้บุคคลวัต
  ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี??????? หัสดินอินทรี???? ???? คาบช้างก็วางไอยรา
  เสด็จทรงรถแก้วโกสีย์ ? ? ? ?ไพโรจน์รูจี???? ??? จะแข่งซึ่งแสงสุรีย์ใส
  สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย?? อ่อนเอียงเพียงปลาย???????? ประนอมประนมชมชัย
  เดือนดาวดับเศร้าแสงใส ? ? ? ?สร่างแสงอโณทัย???? ??? ก็ผ่านพยับเรืองรอง
9. อินทรชิตมีความสัมพันธ์อย่างไรกับนางสีดา
  เป็นพี่ชาย
  เป็นน้องชาย
  เป็นญาติผู้ใหญ่
  เป็นลูกพี่ลูกน้อง
10. เรื่องบทพากย์เอราวัณมีความโดดเด่นในด้านใด
  การใช้ภาษาที่สวยงามในการเล่าเรื่องหรือดำเนินเรื่อง
  การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร
  การใช้ภาษาที่มีความหมายลึกซึ้งในการบรรยายเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ
  การใช้ภาษาแสดงให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวของตัวละครและรายละเอียดของฉาก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile