[บทพากย์เอราวัณ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เรื่องบทพากย์เอราวัณมีความโดดเด่นในด้านใด
  การใช้ภาษาที่สวยงามในการเล่าเรื่องหรือดำเนินเรื่อง
  การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร
  การใช้ภาษาที่มีความหมายลึกซึ้งในการบรรยายเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ
  การใช้ภาษาแสดงให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวของตัวละครและรายละเอียดของฉาก
2. บทพากย์เอราวัณแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องใด?มากที่สุด
  โชคลาง
  กฎแห่งกรรม
  ผีสางเทวดา
  นรก - สวรรค์
3. ข้อใดเป็นการใช้อติพจน์
  อวยชัยถวายทิพมาลา???????? บัดนี้เธอมา? เห็นวิปริตดูฉงน
  อากาศก้องโกลาหล???????????????????????? โลกลั่นอึงอล? ?อำนาจสะท้านธรณี
  ให้องค์อนุชานารายณ์???????? เคลิบเคลิ้มวรกาย? ?จะแผลงซึ่งศัสตรศรพล
  เร่งพลโยธาพานรินทร์???????? เร่งรัดหัสดิน? วานรให้เร่งรีบมา
4. คำศัพท์ในข้อใดไม่เกี่ยวกับช้าง
  ชนัก
  โตมร
  กระวิน
  ตระพอง
5. อินทรชิตมีความสัมพันธ์อย่างไรกับนางสีดา
  เป็นพี่ชาย
  เป็นน้องชาย
  เป็นญาติผู้ใหญ่
  เป็นลูกพี่ลูกน้อง
6. ช้างเอราวัณในเนื้อเรื่องตอนนี้เกิดจากการแปลงกายของใคร
  อินทรชิต
  มังกรกัณฐ์
  ไมยราพณ์
  การุณยราช
7. ข้อใดกล่าวถึงช้างเอราวัณได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นช้างทรงของพระอินทร์
  เป็นช้างที่อินทรชิตเนรมิตขึ้น
  เป็นช้างที่พระอิศวรพระราชทานให้อินทรชิต
  เป็นช้างที่พระเป็นเจ้าทั้งสามพระราชทานให้อินทรชิต
8. ข้อใดเป็นการใช้บุคคลวัต
  ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี??????? หัสดินอินทรี???? ???? คาบช้างก็วางไอยรา
  เสด็จทรงรถแก้วโกสีย์ ? ? ? ?ไพโรจน์รูจี???? ??? จะแข่งซึ่งแสงสุรีย์ใส
  สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย?? อ่อนเอียงเพียงปลาย???????? ประนอมประนมชมชัย
  เดือนดาวดับเศร้าแสงใส ? ? ? ?สร่างแสงอโณทัย???? ??? ก็ผ่านพยับเรืองรอง
9. บทพากย์เอราวัณแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด
  กาพย์ยานี 11
  กาพย์ฉบัง 16
  กลอนสุภาพ
  โคลงสี่สุภาพ
10. บนเศียรช้างเอราวัณมีเทพธิดาจำนวนเท่าใด
  "11,369? องค์"
  "79,583? องค์"
  "557,081? องค์"
  "3,899,567? องค์"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile