การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๕๐-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๒๙
  ๕๖
  ๒๒
2. ๙๖-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๓๔
  ๖๐
  ๕๔
3. ๕๗-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๙
  ๒๑
  ๒๓
4. ๘๕-๖๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๖
  ๔๒
  ๒๓

5. ๘๓-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๖๔
  ๒๘
  ๗๕
6. ๒๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๒๓

  ๓๖
7. ๗๓-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๔
  ๔๗
  ๒๑
8. ๕๘-๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๕
  ๑๕
  ๕๕
9. ๓๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒


10. ๙๔-๔๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๖๑
  ๕๒
  ๗๔
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile