การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๘๒-๕๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๑
  ๓๕
  ๒๕
  ๓๐
2. ๑๓๕-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๙
  ๖๓
  ๖๐
  ๖๘
3. ๘๕-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๗
  ๓๐
  ๖๒
4. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
5. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๓
  ๒๕๑
  ๒๕๙
  ๒๖๓
6. ๘๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๖๘
  ๒๕

7. ๗๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๒๙
  ๔๒
  ๕๗
8. ๕๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๓๗
  ๓๙
  ๓๘
9. ๔๒๘-๑๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒๐
  ๒๒๓
  ๒๙๕
  ๓๐๖
10. ๔๘-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๑
  ๓๒
  ๕๖
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile