การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๘๒-๕๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๑
  ๓๕
  ๒๕
  ๓๐
2. ๔๘-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๑
  ๓๒
  ๕๖
3. ๘๘-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๕
  ๒๐
  ๕๓
  ๕๕
4. ๒๗-๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๑๗
  ๕๕
  ๔๒
5. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๓
  ๒๕๑
  ๒๕๙
  ๒๖๓
6. ๕๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๓๐
  ๒๒
  ๕๓
7. ๑๓๕-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๙
  ๖๓
  ๖๐
  ๖๘
8. ๕๗-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๙
  ๒๑
  ๒๓
9. ๘๒-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๕๕

  ๖๓
10. ๓๖-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๒๗
  ๕๑
  ๑๕
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile