การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๕๗-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๔๒
  ๕๕
2. ๘๔-๔๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๗๔
  ๓๘
3. ๑๐๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๗๐
  ๗๘
  ๗๑
4. ๘๙-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๗๓
  ๔๖
  ๕๗
5. ๔๒-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร


  ๑๘
  ๕๕
6. ๕๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๒๓
  ๒๖
  ๒๙
7. ๕๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๓๐
  ๒๒
  ๕๓
8. ๓๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒


9. ๖๙-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๓๐
  ๓๒
  ๒๘
10. ๔๙-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๓๒

  ๒๗
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile