เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 138.60 + (4.5 × 8.9) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  35.73 × 5
  237.56 ? 51.9
  84.04 + 93.61
  12.71 × 8
2. วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 ซม. และ 53.75 ซม. นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 ซม. หากวัดใหม่จะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร
  87.3 เซนติเมตร
  88.3 เซนติเมตร
  89.3 เซนติเมตร
  90.3 เซนติเมตร
3. ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
  35.72 + 23.11
  80.48 - 21.65
  87.25 - 31.12
  33.12 + 25.71
4. 123.72 + 59.12 มีค่ามากกว่า 89.99 อยู่เท่าไร
  81.85
  82.85
  91.85
  92.85
5. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากกว่า 51.27
  12.25 × 4
  3.12 × 16
  12.7 × 5.3
  11.2 × 4.5
6. ข้อใดถูกต้อง
  21.5 × 13.1 < 3 × 61.82
  295.66 + 19.21 > 15.6 × 31.9
  719.04 ? 26.8 ≠ 13.6 × 50.9
  31.8 × 16.2 = 57.24 × 9
7. มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร
  39.21 เมตร
  39.5 เมตร
  40.2 เมตร
  40.3 เมตร
8. ?แม่ซื้อไก่มา 3 ตัว รวมน้ำหนัก 7.28 กิโลกรัม? จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง
  ถ้าไก่ตัวที่ 1 หนัก 2.1 กิโลกรัม ตัวที่ 2 หนัก 2.95 กิโลกรัม จะได้ว่าตัวที่ 3 หนัก 2.25 กิโลกรัม
  ถ้าแม่ซื้อไก่มาราคากิโลกรัมละ 35 บาท แม่จะต้องจ่ายเงิน 254.8 บาท
  หากนำไก่ 2 ตัวไปชั่งรวมกันแล้วหนัก 5.27 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่เหลือหนัก 2 กิโลกรัมพอดี
  ถ้าไก่ตัวแรกหนัก 3.1 กิโลกรัม และไก่ตัวที่ 2 หนัก 1.9 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่ 3 มีน้ำหนักมากที่สุด
9. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 67.59
  5.9 × (29.5 ? 11.1)
  (73.21 ? 46.52) × 4
  48.55 + (7.3 × 2.6)
  (7.9 × 9.9) + 11.23
10. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 15.12 + 13.11
  65.17 - 35.12
  44.25 - 16.02
  31.99 - 11.76
  29.63 - 9.40
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile