เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
  35.72 + 23.11
  80.48 - 21.65
  87.25 - 31.12
  33.12 + 25.71
2. ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 13.6 × 25.2 อยู่ 18.75
  685.95 ? (26.29 × 12)
  251.91 + (24.89 × 4)
  (511.67 ? 321.65) + 181.45
  (8.9 × 15.2) + 226.19
3. ?แม่ซื้อไก่มา 3 ตัว รวมน้ำหนัก 7.28 กิโลกรัม? จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง
  ถ้าไก่ตัวที่ 1 หนัก 2.1 กิโลกรัม ตัวที่ 2 หนัก 2.95 กิโลกรัม จะได้ว่าตัวที่ 3 หนัก 2.25 กิโลกรัม
  ถ้าแม่ซื้อไก่มาราคากิโลกรัมละ 35 บาท แม่จะต้องจ่ายเงิน 254.8 บาท
  หากนำไก่ 2 ตัวไปชั่งรวมกันแล้วหนัก 5.27 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่เหลือหนัก 2 กิโลกรัมพอดี
  ถ้าไก่ตัวแรกหนัก 3.1 กิโลกรัม และไก่ตัวที่ 2 หนัก 1.9 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่ 3 มีน้ำหนักมากที่สุด
4. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 15.12 + 13.11
  65.17 - 35.12
  44.25 - 16.02
  31.99 - 11.76
  29.63 - 9.40
5. ข้อใดถูกต้อง
  (49.61 ? 37.53) × 7 > 85
  528.66 ? (21.9 × 13.6) < 230
  128.71 + (525.63 ? 412.77) < 240
  (13.6 × 2.1) + (25.9 × 1.8) > 75
6. 32.68 - 11.52 มีค่าน้อยกว่า 100 อยู่เท่าไร
  75.84
  76.84
  77.84
  78.84
7. 123.72 + 59.12 มีค่ามากกว่า 89.99 อยู่เท่าไร
  81.85
  82.85
  91.85
  92.85
8. มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร
  39.21 เมตร
  39.5 เมตร
  40.2 เมตร
  40.3 เมตร
9. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 67.59
  5.9 × (29.5 ? 11.1)
  (73.21 ? 46.52) × 4
  48.55 + (7.3 × 2.6)
  (7.9 × 9.9) + 11.23
10. 408.48 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
  59.12 × 4
  68.18 × 6
  15.9 × 18.3
  29.6 × 13.8
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile