เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 123.72 + 59.12 มีค่ามากกว่า 89.99 อยู่เท่าไร
  81.85
  82.85
  91.85
  92.85
2. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 67.59
  5.9 × (29.5 ? 11.1)
  (73.21 ? 46.52) × 4
  48.55 + (7.3 × 2.6)
  (7.9 × 9.9) + 11.23
3. 25.66 + 31.42 กับ 89.17 ? 56.02 มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร
  23.93
  22.93
  21.93
  20.93
4. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากกว่า 51.27
  12.25 × 4
  3.12 × 16
  12.7 × 5.3
  11.2 × 4.5
5. 138.60 + (4.5 × 8.9) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  35.73 × 5
  237.56 ? 51.9
  84.04 + 93.61
  12.71 × 8
6. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  312.48 ? (26.57 × 8) = 99.92
  231.46 ? (12.1 × 5.5) = 154.91
  (121.56 ? 84.32) × 7 = 260
  (7.6 × 8.2) + 321.05 = 383.37
7. ด.ช.กมล สูง 145.5 เซนติเมตร ด.ช.ทินกร เตี้ยกว่า ด.ช.กมล 5.5 เซนติเมตร ด.ญ.จตุพร สูงกว่า ด.ช.ทินกร 7.5 เซนติเมตร ด.ญ.จตุพรสูงกี่เซนติเมตร
  146.5 เซนติเมตร
  147.5 เซนติเมตร
  148.5 เซนติเมตร
  149.5 เซนติเมตร
8. วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 ซม. และ 53.75 ซม. นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 ซม. หากวัดใหม่จะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร
  87.3 เซนติเมตร
  88.3 เซนติเมตร
  89.3 เซนติเมตร
  90.3 เซนติเมตร
9. ข้อใดถูกต้อง
  (49.61 ? 37.53) × 7 > 85
  528.66 ? (21.9 × 13.6) < 230
  128.71 + (525.63 ? 412.77) < 240
  (13.6 × 2.1) + (25.9 × 1.8) > 75
10. ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
  35.72 + 23.11
  80.48 - 21.65
  87.25 - 31.12
  33.12 + 25.71
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile