ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพ ป.5 -6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการสร้างสรรค์ทางดนตรี
  ขับร้องเพลงตามศิลปินคนโปรด
  ฝึกปรบมือตามจังหวะเพลง
  ศึกษาประวัติของเพลงที่ชื่นชอบ
  แต่งเนื้อเพลงใหม้ใช้ทำนองเดิม
2. หลวงประดิษฐ์ ไพเราะมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดมากที่สุด
  ระนาด
  จะเข้
  กรับ
  กลอง
3. ระนาดเอก ถูกสร้างสรรค์มาจากวัสดุใด
  ไม้
  เหล็ก
  อลูมิเนียม
  พลาสติก
4. ข้อใดหมายถึงดนตรีพื้นบ้าน
  ดนตรีที่เกิดจากคนในเมือง
  ดนตรีที่เกิดในสมัยสุโขทัย
  ดนตรีที่เลียนเสียงธรรมชาติ
  ดนตรีที่เกิดจากคนในท้องถิ่น
5. ความรู้ทางภาษาไทย มาประยุกต์ใช้กับการเรียนดนตรีได้อย่างไร
  การฝึกเปล่งเสียงอย่างถูกต้อง
  การฝึกเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
  การทำเครื่องดนตรี
  การฝึกเปล่งเสียงตามอักขระ
6. การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย ไม่ควรใช้วิธีการใด
  ล้างด้วยแอลกอฮอล์
  เก็บไว้ในตู้เก็บโดยเฉพาะ
  เก็บในที่ที่ไม่โดนแสงแดด
  ใช้ผ้าสักกะหลาดเช็ด
7. ข้อใดหมายถึงดนตรีพื้นบ้าน
  ดนตรีที่เกิดจากคนในเมือง
  ดนตรีที่เกิดในสมัยสุโขทัย
  ดนตรีที่เลียนเสียงธรรมชาติ
  ดนตรีที่เกิดจากคนในท้องถิ่น
8. การแขวนเรียงอย่างเป็นระเบียบ เป็นวิธีการเก็บรักษาเครื่องดนตรีใด
  จะเข้
  ซอด้วง
  ระนาด
  กรับ
9. ใครมีส่วนช่วยอนุรักษ์ผลงานทางดนตรี
  ทินใช้คันชักซอตีเพื่อน
  ใครมีส่วนช่วยอนุรักษ์ผลงานทางดนตรี
  เอ๋ทำรายงานเรื่องประวัติศิลปิน
  ฝ้ายขอให้แม่พาไปเรียนเปียโน
10. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีสากล
  พิณ
  ซอด้วง
  โปงลาง
  แซกโซโฟน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile