แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากจำแนกสารต่อไปนี้โดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์จะแบ่งได้กี่กลุ่มน้ำส้มสายชู ?น้ำประปา ?น้ำผลไม้ ?น้ำอัดลม ?น้ำประปา ?เกลือแกง ?น้ำตาลทราย ?โซดาไฟ ?หินอ่อน ?อากาศ ออกซิเจน
  1 กลุ่ม
  2 กลุ่ม
  3 กลุ่ม
  4 กลุ่ม
2. ข้อต่อไปนี้กล่าวผิด
  น้ำอัดลมเป็นสารละลาย
  น้ำคลองเป็นสารแขวนลอย
  น้ำนมเป็นคอลลอยด์
  น้ำเชื่อมเป็นคอลลอยด์
3. น้ำเชื่อม ข้าว น้ำตาลทราย ถ่าน พริกเกลือ น้ำอัดลม สารข้างต้นข้อใดจัดเป็นสารละลาย
  น้ำเชื่อม และน้ำตาลทราย
  พริกเกลือและน้ำอัดลม
  น้ำเชื่อม และน้ำอัดลม
  เป็นสารละลายทั้งหมด
4. ข้อใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงที่สุด
  น้ำ
  เหล็ก
  แก๊สออกซิเจน
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคอลลอยด์ทั้งหมด
  นมสด โฟม ฟองน้ำ หมอก
  แป้งเปียก น้ำสลัด น้ำเชื่อม
  อากาศ วุ้น เยลลี่ น้ำโคลน
  น้ำสบู่ น้ำสลัด น้ำจิ้มไก่ น้ำมะนาว
6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  อิมัลซิฟายเออร์ในน้ำสลัดคือไข่แดง
  อิมัลซิฟายเออร์ในน้ำสลัดคือน้ำส้มสายชู
  อิมัลซิฟายเออร์ในน้ำสลัดคือน้ำมันพืช
  อิมัลซิฟายเออร์ในการชำระล้างสิ่งสกปรกคือไขมัน
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารละลายที่มีส่วนประกอบ 2 ชนิด สถานะต่างกันผสมกัน
  สารที่มีปริมาณสารมากกว่าจะเป็นตัวละลาย
  สารที่มีประมาณน้อยกว่าเป็นตัวทำละลาย
  สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายจะเป็นตัวทำละลาย
  สารที่มีสถานะต่างกับสารละลายจะเป็นตัวทำละลาย
8. ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  การเผาไหม้ของแก๊สหุงต้ม
  การผุกร่อนของรั้วเหล็ก
  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
  น้ำแข็งละลาย
9. กระบวนการเปลี่ยนสถานะที่ทำให้เกิดน้ำค้างคือข้อใด
  การระเหย
  การระเหิด
  การควบแน่น
  การหลอมเหลว
10. อนุภาคของสารต่อไปนี้ข้อใดมีอนุภาคของสารใหญ่ที่สุด
  สารแขวนลอย
  สารละลาย
  คอลลอยด์
  อีมัลชัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile