แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  แก๊สจะระเหยเมื่ออุณหภูมิลดลง
  สารจะระเหิดได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
  สารจะหลอมเหลวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
  แก็สจะควบแน่นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
2. หากต้องการทราบว่าสารเป็นคอลลอยด์หรือไม่ ควรตรวจสอบด้วยวิธีใด
  กรองสารผ่านกระดาษกรองหากผ่านได้แสดงว่าเป็นคอลลอยด์
  ตั้งสารทิ้งไว้หากตกตะกอนแสดงว่าเป็นคอลลอยด์
  ใช้ไฟฉายส่องดูหากเกิดการกระเจิงของแสงแสดงว่าเป็นคอลลอยด์
  ทดสอบด้วยกระดาษเซโลเฟนหากหากผ่านรูพรุนของกระดาษเซโลเฟนได้แสดงว่าเป็นคอลลอยด์
3. ข้อใดถูกต้อง
  ของแข็งเป็นสารที่มีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
  ของเหลวมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
  แก๊สมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
  ของแข็งเป็นสารที่มีลักษณะไหลได้
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สารละลายเจือจาง คือสารที่มีตัวละลายมาก
  สารละลายเจือจาง คือสารที่มีตัวทำละลายน้อย
  สารละลายเข้มข้น คือสารที่มีตัวทำละลายน้อย
  สารละลายเข้มข้น คือสารที่มีตัวละลายน้อย
5. อนุภาคของสารต่อไปนี้ข้อใดมีอนุภาคของสารใหญ่ที่สุด
  สารแขวนลอย
  สารละลาย
  คอลลอยด์
  อีมัลชัน
6. สารชนิดใดที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายต่างจากข้ออื่น
  เกลือแกง
  น้ำมันพืช
  น้ำตาลทราย
  สีผสมอาหาร
7. ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  การเผาไหม้ของแก๊สหุงต้ม
  การผุกร่อนของรั้วเหล็ก
  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
  น้ำแข็งละลาย
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารละลาย
  ประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลาย
  เป็นสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน
  เป็นการรวมกันของสารตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป
  สามารถแยกส่วนประกอบได้ด้วยการกรอง
9. ข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด
  น้ำเชื่อม และน้ำอัดลม
  น้ำเชื่อม และน้ำจิ้มไก่
  น้ำเชื่อม น้ำอัดลม แกงจืด
  พริกเกลือ ก๋วยเตี๋ยว
10. การทำไข่ดาวเป็นการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารประเภทใด
  ทางกายภาพ
  ทางเคมี
  ทางฟิสิกส์
  ทางชีววิทยา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile