แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงที่สุด
  น้ำ
  เหล็ก
  แก๊สออกซิเจน
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สารละลายเจือจาง คือสารที่มีตัวละลายมาก
  สารละลายเจือจาง คือสารที่มีตัวทำละลายน้อย
  สารละลายเข้มข้น คือสารที่มีตัวทำละลายน้อย
  สารละลายเข้มข้น คือสารที่มีตัวละลายน้อย
3. ข้อใดถูกต้อง
  ของแข็งเป็นสารที่มีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
  ของเหลวมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
  แก๊สมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
  ของแข็งเป็นสารที่มีลักษณะไหลได้
4. ข้อใดจัดเป็นสารละลาย
  อากาศ
  นมถั่วเหลือง
  น้ำส้มสายชู
  เต้าเจี้ยว
5. กระบวนการเปลี่ยนสถานะที่ทำให้เกิดน้ำค้างคือข้อใด
  การระเหย
  การระเหิด
  การควบแน่น
  การหลอมเหลว
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคอลลอยด์ทั้งหมด
  นมสด โฟม ฟองน้ำ หมอก
  แป้งเปียก น้ำสลัด น้ำเชื่อม
  อากาศ วุ้น เยลลี่ น้ำโคลน
  น้ำสบู่ น้ำสลัด น้ำจิ้มไก่ น้ำมะนาว
7. สารชนิดใดที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายต่างจากข้ออื่น
  เกลือแกง
  น้ำมันพืช
  น้ำตาลทราย
  สีผสมอาหาร
8. หากต้องการทราบว่าสารเป็นคอลลอยด์หรือไม่ ควรตรวจสอบด้วยวิธีใด
  กรองสารผ่านกระดาษกรองหากผ่านได้แสดงว่าเป็นคอลลอยด์
  ตั้งสารทิ้งไว้หากตกตะกอนแสดงว่าเป็นคอลลอยด์
  ใช้ไฟฉายส่องดูหากเกิดการกระเจิงของแสงแสดงว่าเป็นคอลลอยด์
  ทดสอบด้วยกระดาษเซโลเฟนหากหากผ่านรูพรุนของกระดาษเซโลเฟนได้แสดงว่าเป็นคอลลอยด์
9. น้ำเชื่อม ข้าว น้ำตาลทราย ถ่าน พริกเกลือ น้ำอัดลม สารข้างต้นข้อใดจัดเป็นสารละลาย
  น้ำเชื่อม และน้ำตาลทราย
  พริกเกลือและน้ำอัดลม
  น้ำเชื่อม และน้ำอัดลม
  เป็นสารละลายทั้งหมด
10. หากจำแนกสารต่อไปนี้โดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์จะแบ่งได้กี่กลุ่มน้ำส้มสายชู ?น้ำประปา ?น้ำผลไม้ ?น้ำอัดลม ?น้ำประปา ?เกลือแกง ?น้ำตาลทราย ?โซดาไฟ ?หินอ่อน ?อากาศ ออกซิเจน
  1 กลุ่ม
  2 กลุ่ม
  3 กลุ่ม
  4 กลุ่ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile