เซลล์น่ารู้

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนประกอบของเซลล์ในข้อใดจะพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น
  คลอโรพลาสต์ ผนังเซลล์
  ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
  แวคิวโอล นิวเคลียส
  ยีน คลอโรพลาสต์
2. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์คือบุคคลใด
  ชวานน์
  ชไลเดรน
  โรเบิร์ต ฮุก
  เชน ปราบ
3. ส่วนประกอบที่ทุกเซลล์จะต้องมี คือข้อใด
  เยื่อหุ้มเซลล์
  คลอโรพลาสต์
  นิวเคลียส
  เซนตริโอล
4. ข้อความใดกล่าวผิด
  เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
  เซลล์ที่มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ เซลล์ ของสัตว์ปีก
  เซลล์มีรูปร่างแตกต่างกัน เซลล์พืชโดยมากจะมีรูปร่างกลม
  เซลล์ที่ยังมีชีวิตจะต้องมีโพรโทพลาซึมเสมอ
5. ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานคือส่วนใด
  นิวเคลียส
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ผนังเซลล์
  ไซโทพลาซึม
6. ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารใดเป็นหลักสำคัญ
  ไขมัน
  โปรต๊น
  วิตมิน
  เซลลูโลส
7. ใน.........................มีสารชิดหนึ่งชื่อว่า........................ มีหน้าที่ดูดแลงมาสร้างอาหาร
  เซลล์ ? โคติน
  แวคิวโอล ?เอชทูโอ
  พารามีเซียม ? ไจท์
  คลอโรพลาส ? คลอโรฟิลด์
8. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างพลังงาน
  แวคิวโอล
  ไรโบโซม
  ไมโทคอนเดรีย
  ร่างแห ER
9. หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
  อะตอม
  เซลล์
  เนื้อเยื่อ
  ระบบอวัยวะ
10. แวคิวโอล ทำหน้าที่อะไร
  เก็บน้ำ
  สร้างพลังงาน
  สร้างอาหาร
  ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile