เซลล์น่ารู้

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนประกอบที่ทุกเซลล์จะต้องมี คือข้อใด
  เยื่อหุ้มเซลล์
  คลอโรพลาสต์
  นิวเคลียส
  เซนตริโอล
2. ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารใดเป็นหลักสำคัญ
  ไขมัน
  โปรต๊น
  วิตมิน
  เซลลูโลส
3. ใน.........................มีสารชิดหนึ่งชื่อว่า........................ มีหน้าที่ดูดแลงมาสร้างอาหาร
  เซลล์ ? โคติน
  แวคิวโอล ?เอชทูโอ
  พารามีเซียม ? ไจท์
  คลอโรพลาส ? คลอโรฟิลด์
4. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์คือบุคคลใด
  ชวานน์
  ชไลเดรน
  โรเบิร์ต ฮุก
  เชน ปราบ
5. ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานคือส่วนใด
  นิวเคลียส
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ผนังเซลล์
  ไซโทพลาซึม
6. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างพลังงาน
  แวคิวโอล
  ไรโบโซม
  ไมโทคอนเดรีย
  ร่างแห ER
7. แวคิวโอล ทำหน้าที่อะไร
  เก็บน้ำ
  สร้างพลังงาน
  สร้างอาหาร
  ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด
8. ส่วนประกอบของเซลล์ในข้อใดจะพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น
  คลอโรพลาสต์ ผนังเซลล์
  ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
  แวคิวโอล นิวเคลียส
  ยีน คลอโรพลาสต์
9. หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
  อะตอม
  เซลล์
  เนื้อเยื่อ
  ระบบอวัยวะ
10. ข้อความใดกล่าวผิด
  เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
  เซลล์ที่มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ เซลล์ ของสัตว์ปีก
  เซลล์มีรูปร่างแตกต่างกัน เซลล์พืชโดยมากจะมีรูปร่างกลม
  เซลล์ที่ยังมีชีวิตจะต้องมีโพรโทพลาซึมเสมอ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile